Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishSmlouvy

Smlouvy, podléhající zveřejnění podle §147a Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou zveřejněny vždy u daného výběrového řízení v archivu. Smlouvy vycházející z výběrových řízení, které nebyly zveřejněny na stránkách CRR ČR (některé VZMR nad 0.5 mil. Kč), a smlouvy a dodatky ke smlouvám uzavřeným před účinností novely zákona, jsou zveřejněny na této stránce. Zde je také zveřejněno čerpání ze smluv dle odst. 3 uvedeného paragrafu.

Smlouva o poskytování právních služeb (65/2013)

Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. příloh (50/2013)
část první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmáosmá 

Smlouva o dílo - elektronický docházkový systém (38/2013) - smlouva, dodatek

Smlouva na průběžný rozvoj Mapového serveru (32/2013) - smlouva, přílohy, příloha č. 5 - dodatek

Nákup tiskáren (14/2013) + dodatek

Rámcová smlouva - poskytování expertního poradenství v oblasti IT (13/2013)

Nákup multifunkčních zařízení (9/2013)

Rámcová smlouva o poskytování služeb - posuzování výdajů v oblasti cestovního ruchu (6/2013)

Rámcová smlouva na poskytování překladů z/do polštiny (5/2013)

Smlouva o poskytování expertních služeb v oblasti veřejné podpory (4/2013)

Podpora SW licencí Oracle (3/2013) - smlouva + licenční podmínky část první, druhá, třetí

Nákup vozu (45/2012)

Expertní podpora v účetní a auditní oblasti (24/2012)

Servis služebních vozidel (18/2012)

Právní služby (1/2012)

Administrace veřejných zakázek (73/2011)

Rozvoj Regionálního informačního servisu (58/2011) - smlouva a dodatky jedna, dva, tři

Rozvoj Mapového serveru (66/2010)

Smlouva o poskytování služeb elektronické komunikace vč. dodatků 1-2 (54/2010, formát zip), dodatky 3 a 4

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (1/2004)

Čerpání

Čerpání smluv (2013, 2012)