Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishČasté dotazy ohledně programů INTERREG EUROPE a DANUBE

Dotaz

Výklad pro

Interreg EUROPE

Výklad pro

Interreg Central Europe


Zaměstnání na částečný úvazek s pružným počtem odpracovaných hodin na projektu zaměsíc - výše mzdových nákladů se stanovuje dle počtu odpracovaných hodin na projektu a hodinové sazby, kterou je možné vypočíst jako podíl posledních doložených ročních hrubých mzdových nákladů (tj. mzdových nákladů za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců) a 1720 hodin. Je možné případě neexistence ročních hrubých mzdových nákladů konkrétního zaměstnance použít roční hrubé mzdové náklady stejné nebo obdobné pozice v dané organizaci?

ANO - v případě neexistence ročních hrubých mzdových nákladů konkrétního zaměstnance se mohou použít roční hrubé mzdové náklady stejné nebo obdobné pozice v dané organizaci.

NE - v případě, že nejsou k dispozici roční hrubé mzdové náklady daného zaměstnance, není možné tuto metodu použít a musí se počkat, až budou tato data k dispozici.

PS: MMR jako člen monitorovacího výboru programu odeslal na sekretariát programu a ostatním členským státům požadavek na změnu tohoto výkladu a umožnění využití i ročních mzdových nákladů obdobné nebo stejné pozice v organizaci. Případně umožnění alternativní kalkulace mezd. O výsledku bude MMR informovat.

V případě, že jeden zaměstnanec pracuje na projektu na dvou odlišných pozicích (např. projektový manažer a analytik), je možné, aby v rámci projektu měl uzavřenu pouze jednu smlouvu s uvedením obou dvou pozic? Alternativně měl uzavřené dvě separátní smlouvy na každou pozici zvlášť?

ANO - obě varianty jsou možné s tím, že musí být v souladu s národní legislativou.

ANO - obě varianty jsou možné s tím, že musí být v souladu s národní legislativou.

Je kapesné způsobilý výdaj?

ANO - v případě, že je kapesné součástí diet (daily allowance)   a umožněno interní směrnicí/pravidly organizace.

NE - pokud není součástí diet (daily allowance).

ANO - v případě, že je kapesné součástí diet (daily allowance)   a umožněno interní směrnicí/pravidly organizace.

NE - pokud není součástí diet (daily allowance).

Je cestovní pojištění způsobilý výdaj?

ANO - pro zaměstnance projektového partnera a cesty spojené s projektem.

ANO - pro zaměstnance projektového partnera a cesty spojené s projektem.