Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishMzdové náklady osob vykonávající tzv. uvolněnou funkci 

Z pohledu rozpočtu projektu se tyto výdaje zařazují do příslušné kapitoly rozpočtu mzdových výdajů.