Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishZpůsobilosti správních poplatků plynoucích do rozpočtu státu resp.veřejných rozpočtů

Jedná se např. správní poplatky hrazené stavebnímu úřadu, tyto poplatky jsou z hlediska programů považovány za způsobilé (pokud byly uvedeny v rozpočtu).