Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 01 (MKČR)

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5 Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Výzva: 01 (od 5. 12. 2008 do 31. 12. 2012)

Dokumenty

Text výzvy, Příručka pro žadatele a příjemce ke stažení

Kontaktní osoby:

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Mgr. Martina Brandejsová, e-mail: brandejsova(at)crr.cz, tel.: 234 627 277
Bc. Klára Slapničková, e-mail: slapnickova(at)crr.cz, tel.: 234 627 242

Dotazy k odborné problematice aktivit spojených s podporou využití potenciálu kulturního dědictví a konzultace k věcnému zaměření projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6 , 110 15 Praha 1

Mgr. Martina Fišerová, e-mail: fismar(at)mmr.cz, tel.: 224 861 451