Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 04

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
Aktivita: a) investiční podpora transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR, včetně vytvoření nestátních institucí trhu práce (center trhu práce) + b) vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací
Výzva: 04 (od 11. 11. 2009 do 31. 3. 2014)

Dokumenty

Text výzvy, příručka pro příjemce a žadatele na stránkách MPSV
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ, postup pro vyplnění ŽoP, FAQ ke stažení (zip, 4.3 MB)

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Lenka Skopalíková, e-mail: skopalikova(at)crr.cz, tel.: 221 580 218

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor implementace fondů EU, oddělení realizace programů - zaměstnanost
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Pracoviště: Podskalská 19, 128 00 Praha 2
e-mail: zamestnanostIOP(at)mpsv.cz

Kontaktní osoby pro danou výzvu:

Ing. Ivana Projsová, oddělení realizace programů - zaměstnanost
tel. 221 923 187, e-mail: ivana.projsova(at)mpsv.cz

Mgr. Nikol Demlová, oddělení realizace programů - zaměstnanost
tel.: 221 923 190, e-mail: nikol.demlova(at)mpsv.cz