Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 04

Program:Integrovaný operační program
Prioritní osa:4 Národní podpora cestovního ruchu
Oblast intervence:4.1 Národní podpora cestovního ruchu
Aktivita:a) zavedení národního informačního a rezervačního systému + b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu + c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází + e) podpora prezentace ČR jako destinace CR
Výzva:04 (od 31. 10. 2008 do 3. 12. 2010)

Dokumenty

Text výzvy a příručka pro příjemce a žadatele ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB) 
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (doc, 1.6 MB) 
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (doc, 1.2 MB) 


Dotazy k odborné problematice cestovního ruchu a konzultace k věcnému zaměření projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor cestovního ruchu
Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1

Ing. Jiří Voves, e-mail: Jiri.Voves(at)mmr.cz, tel.: 224 864 212