Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 06

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Aktivita: b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti
Výzva: 06 (od 6. 6. 2011 do 30. 6. 2013)

Dokumenty

Text výzvy, příručka pro příjemce a žadatele na stránkách MPSV
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ, postup pro vyplnění ŽoP, FAQ ke stažení (zip, 2.4 MB)

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Lenka Skopalíková, e-mail: skopalikova(at)crr.cz, tel.: 221 580 218

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor ostatních fondů EU, oddělení ERDF
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Pracoviště: Podskalská 19, 128 00 Praha 2
e-mail: soc.integraceIOP(at)mpsv.cz

Kontaktní osoby pro danou výzvu:

Mgr. Aneta Jeráčková, projektová manažerka oddělení ERDF
tel.: 221 923 928, e-mail: aneta.jerackova(at)mpsv.cz, soc.integraceIOP(at)mpsv.cz