Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 07

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5 Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí problémových sídlišť
Aktivita: b) revitalizace veřejných prostranství + c) regenerace bytových domů + d) pilotní projekty - řešení problematiky romských komunit ohrožených sociálním vyloučením
Výzva: 07 (od 22. 5. 2009)

Dokumenty

Text výzvy, Příručka pro žadatele a příjemce ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (doc, 1.6 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (docx, 0.8 MB)
FAQ ke stažení

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Dagmar Přikrylová, e-mail: prikrylova(at)crr.cz, tel.: 221 580 256

Kontakty pro IOP 5.2