Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKontakty IOP

Řídicím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Odbor ŘO IOP a OPTP
Kontakty na ŘO


Hlavní kancelář CRR ČR - Vinohradská 46, 120 00 Praha 2

Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP:
Ing. Helena Miškovičová, tel. 221 580 245, miskovicova(at)crr.cz
Oddělení administrace projektů: Ing. Dagmar Přikrylová, e-mail: prikrylova(at)crr.cz, tel.: 221 580 256

Útvar řízení administrace veřejných zakázek:
Ing. Helena Miškovičová (pověřena řízením), tel. 221 580 245, miskovicova(at)crr.cz

Pobočky CRR ČR
Kontakt na pobočky


Kontakty pro IOP 5.2

Kontakty na jednotlivé pracovníky na pobočkách CRR pro IOP oblast intervence 5.2
PM = projektový manažer
FM = finanční manažer
   
 
Pobočky a pracoviště CRR Telefon E-mail
Pracoviště pro region Střední Čechy    
Bc. Kateřina Hofbruckerová (PM) 221 596 557 hofbruckerova(at)crr.cz
Ing. Kamila Kaňová (PM) 221 596 551 kanova(at)crr.cz
Bc. Kamil Jiránek (FM) 221 596 552 jiranek(at)crr.cz
 
Pobočka Jihozápad (v Písku)
 
Ing. Naděžda Burešová (vedoucí pobočky) 382 224 414 buresova(at)crr.cz
Ing. Pavla Bártíková (PM) 382 224 416 bartikova(at)crr.cz
Ing. Martina Němcová (PM) 381 670 662 nemcova(at)crr.cz
 
Pobočka Severozápad (v Chomutově)
 
Ing. Jindřich Puchinger (vedoucí pobočky) 474 623 721 puchinger(at)crr.cz
Ing. Jiří Hlaváč (PM) 474 623 722 hlavac(at)crr.cz
Mgr. Jan Kostovič (PM) 474 623 722 kostovic(at)crr.cz
Ing. Jitka Zdvíhalová (FM) 474 623 722 zdvihalova(at)crr.cz
 
Pobočka Severovýchod (v Hradci Králové)  
Ing. Leoš Macura (vedoucí pobočky) 495 580 411 macura(at)crr.cz
Ing. Adéla Schánělcová (FM) 495 580 412 schanelcova(at)crr.cz
Ing. Jakub Řezníček (PM) 495 580 412 reznicek(at)crr.cz
 
Pobočka Jihovýchod (v Brně)
Mgr. Šimon Vích (pověřený vedoucí pob.) 541 212 357 vich(at)crr.cz
Ing. Jitka Blahová (FM) 542 212 366 blahova2(at)crr.cz
Ing. Jitka Burová (PM) 542 212 373 burova(at)crr.cz
Ing. Stanislava Martínková (PM) 542 212 366 martinkova(at)crr.cz
Ing. Jitka Zelená (FM) 542 212 373 zelena(at)crr.cz
 
Pobočka Střední Morava (v Olomouci)
Ing. Aleš Marousek (vedoucí pobočky) 587 337 704 marousek(at)crr.cz
Ing. Jiří Kašpar (PM) 587 337 709 kaspar(at)crr.cz
Ing. Ivana Smolková (FM) 587 337 730 smolkova(at)crr.cz
Ing. Barbora Voldánová (PM) 587 337 707 voldanova(at)crr.cz
Ing. Ondřej Kaplan (FM) 587 337 708 kaplan(at)crr.cz
 
Pobočka Moravskoslezsko (v Ostravě)
Ing. Lumír Ondřejek (vedoucí pobočky) 597 081 423 ondrejek(at)crr.cz
Ing. Miroslav Honěk (PM) 597 081 422 honek(at)crr.cz
PhDr. Marie Lichnovská (PM) 597 081 424 lichnovska(at)crr.cz
Ing. Gabriela Janošová (FM) 597 081 421 janosova(at)crr.cz
Ing. Šárka Dvořáková (FM 597 081 342 dvorakova(at)crr.cz