Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 08

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Aktivita: c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky
Výzva: 08 (od 29. 7. 2011 do 30. 6. 2013)

Dokumenty

Text výzvy, příručka pro příjemce a žadatele na stránkách MPSV
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ, postup pro vyplnění ŽoP, FAQ ke stažení (zip, 9 MB)

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Lenka Skopalíková, e-mail: skopalikova(at)crr.cz, tel.: 221 580 218

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Odbor ostatních fondů EU, oddělení ERDF
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Pracoviště: Podskalská 19, 128 00 Praha 2
e-mail: soc.integraceIOP(at)mpsv.cz

Kontaktní osoby pro danou výzvu:

Mgr. Veronika Pokorná, projektová manažerka
tel.: 221 923 926, e-mail: veronika.pokorna(at)mpsv.cz; soc.integraceIOP(at)mpsv.cz