Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 09

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Aktivita: b) budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy + d) elektronizace služeb veřejné správy
Výzva: 09 (od 15. 4. 2010 do 1. 12. 2010)

Dokumenty

Text výzvy, příručka pro příjemce a žadatele ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (doc, 1.6 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (doc, 1.2 MB)
FAQ ke stažení

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Dagmar Přikrylová, e-mail: prikrylova(at)crr.cz, tel.: 221 580 256

Dotazy k odborné problematice aktivit spojených se zaváděním ICT na územní veřejné správy a konzultace k věcnému zaměření projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

David Zeisel, e-mail: david.zeisel(at)mmr.cz, tel.: 224 861 451