Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 09

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 4 Národní podpora cestovního ruchu
Oblast intervence: 4.1 Národní podpora cestovního ruchu
Aktivita: d) prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni
Výzva: 09 (od 29. 6. 2010 do 30. 9. 2010)

Dokumenty

Text výzvy, Příručka pro žadatele a příjemce ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (docx, 1.4 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (docx, 0.85 MB)
Seznam dokumentů, které je nutno předložit na CRR při kontrole zadávacího/výběrového řízení ke stažení

Kontaktní osoby:

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Veronika Petrová, petrova(at)crr.cz, tel.: 221 596 523

Dotazy k odborné problematice cestovního ruchu a konzultace k věcnému zaměření projektu:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor cestovního ruchu
Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1

Ing. Jiří Voves, e-mail: Jiri.Voves(at)mmr.cz, tel.: 224 864 212