Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 10

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6 Technická pomoc
Oblast intervence: 6.1 Aktivity spojené s řízením IOP + 6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP
Výzva: 10 (od 27. 9. 2010)

Dokumenty

Text výzvy, příručka pro příjemce a žadatele ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ pro IOP 6.1 ke stažení (docx, 1.4 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP pro IOP 6.1 ke stažení (doc, 1.1 MB)
Postup pro vyplnění MZ pro IOP 6.2 ke stažení (docx, 1.4 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP pro IOP 6.2 ke stažení (doc, 1.1 MB)

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Oldřich Hnátek, e-mail: hnatek(at)crr.cz, tel.: 221 596 502

Dotazy k odborné problematice aktivit spojených s řízením IOP a konzultace k věcnému zaměření projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Bc. Kamila Bednářová e-mail: kamila.bednarova(at)mmr.cz, tel.: 224 861 654