Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 11

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence: 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Aktivita: a) vybudování informačního systému operačních středisek IZS
Výzva: 11 (od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2011)

Dokumenty

Text výzvy, Příručka pro žadatele a příjemce ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (doc, 1.6 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (doc, 1.2 MB)

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Anna Kreutziger, e-mail: kreutziger(at)crr.cz, tel.: 221 596 520