Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 12 (MVČR)

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence: 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik
Aktivity: d) pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS
Výzva: 12 MVČR (od 20. 5. 2011 do 31. 8. 2011)

Dokumenty

Text výzvy, Příručka pro žadatele a příjemce ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (doc, 1.6 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (doc, 1.2 MB)

Kontaktní osoby:

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Anna Kreutziger, e-mail: kreutziger(at)crr.cz, tel.: 221 596 520