Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 12

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 4 Národní podpora cestovního ruchu
Oblast intervence: 4.1 Národní podpora cestovního ruchu
Aktivita: a) zavedení národního informačního a rezervačního systému + c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází + e) podpora prezentace ČR jako destinace CR
Výzva: 12 (od 7. 9. 2011)

Dokumenty

Text výzvy a příručka pro příjemce a žadatele ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (doc, 1.6 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (doc, 1.2 MB)

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Veronika Petrová, petrova(at)crr.cz, tel.: 221 596 523

Dotazy k odborné problematice cestovního ruchu a konzultace k věcnému zaměření projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor cestovního ruchu
Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1

Ing. Jiří Voves, e-mail: Jiri.Voves(at)mmr.cz, tel.: 224 864 212