Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 13

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 4 Národní podpora cestovního ruchu
Oblast intervence: 4.1 Národní podpora cestovního ruchu
Aktivita: b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR
Výzva: 13 (od 14. 12. 2011 do 31. 1. 2012)

Dokumenty

Text výzvy, Příručka pro žadatele a příjemce ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (doc, 1.6 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (doc, 1.2 MB)

Kontaktní osoby:

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Veronika Petrová, petrova(at)crr.cz, tel.: 221 596 523

Dotazy k odborné problematice cestovního ruchu a konzultace k věcnému zaměření projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor cestovního ruchu
Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1

Ing. Jiří Voves, e-mail: Jiri.Voves(at)mmr.cz, tel.: 224 864 212