Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 17

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5 Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Aktivita: b) podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území
Výzva: 17 (od 16. 11. 2012 do 8. 1. 2013)

Dokumenty

Text výzvy, příručka pro příjemce a žadatele
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (docx, 1.4 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (docx, 0.8 MB)

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Lenka Skopalíková, e-mail: skopalikova(at)crr.cz, tel.: 221 580 218