Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 20

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence: 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik
Aktivita: b) vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci + d) pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS
Výzva: 20 (od 8. 10. 2013 do 20. 12. 2013)

Dokumenty

Text výzvy, příručka pro příjemce a žadatele
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (docx, 1.5 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (docx, 0.85 MB)

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Anna Kreutziger, e-mail: kreutziger(at)crr.cz, tel.: 221 596 520