Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 22

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Výzva: 22 (od 14. 2. 2014 do 30. 6. 2014)

Dokumenty

Text výzvy, Příručka pro žadatele a příjemce, informace o zvýšení alokace ke stažení
Seznam způsobilých a nezpůsobilých aktivit projektu schválený garantem oblasti intervence 2.1 ke stažení (aktualizace k 10. 6. 2014 s vyznačením změn)
Seznam dokumentů, které je nutno předložit na CRR při kontrole zadávacího/výběrového řízení ke stažení
Postup pro vyplnění IS Benefit - Podporované aktivity ke stažení
Postup kontroly věcné způsobilosti výdajů před předložením projektové žádosti ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (doc, 1.6 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (doc, 1.2 MB)
FAQ ke stažení

Kontaktní osoby

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Dagmar Přikrylová, e-mail: prikrylova(at)crr.cz, tel.: 221 580 256