Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 23

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence: 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik
Aktivity: a) vybudování informačního systému operačních středisek IZS + d) pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS
Výzva: 23 (od 7. 3. 2014 do 30. 6. 2014)

Dokumenty

Text výzvy, Příručka pro žadatele a příjemce ke stažení
Náležitosti dokladování ke stažení (zip, 2.2 MB)
Postup pro vyplnění MZ ke stažení (docx, 1.5 MB)
Postup pro vyplnění ŽoP ke stažení (docx, 0.85 MB)
Seznam dokumentů, které je nutno předložit na CRR při kontrole zadávacího/výběrového řízení ke stažení
Stanovisko Řídicího orgánu IOP k refinancování sanitních vozů a ostatního vybavení ke stažení
Prezentace k administraci projektů ke stažení
Prezentace k veřejným zakázkám ke stažení

Kontaktní osoby:

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Anna Kreutziger, e-mail: kreutziger(at)crr.cz, tel.: 221 596 520