Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 24

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5 Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Výzva: 24 (od 25. 4. 2014 do 30. 6. 2014)

Dokumenty

Text výzvy, Příručka pro žadatele a příjemce, informace o navýšení alokace ke stažení
Seznam dokumentů, které je nutno předložit na CRR při kontrole zadávacího/výběrového řízení ke stažení
FAQ pro výzvu 24 ke stažení

Kontaktní osoby:

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Mgr. Martina Brandejsová, e-mail: brandejsova(at)crr.cz, tel.: 234 627 277
Bc. Klára Slapničková, e-mail: slapnickova(at)crr.cz, tel.: 234 627 242