Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 27

Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence: 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik
Aktivity: d) pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS
Výzva: 27 (od 12. 9. 2014 do 27. 2. 2015)

Dokumenty

Text výzvy, Příručka pro žadatele a příjemce a Informace o navýšení alokace ke stažení

Kontaktní osoby:

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP

Ing. Anna Kreutziger, e-mail: kreutziger(at)crr.cz, tel.: 221 596 520