Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishOdborníci Centra pro regionální rozvoj připravili pro příjemce dotací v rámci energetických úspor nové přehledné materiály, které pomohou při administraci projektů.

Objednatel stavebních prací díky novým dokumentům získá kvalifikovanou představu o problémech, se kterými se může v rámci svých projektů setkat a jak jim předcházet. Vydávané materiály by měly být zdrojem důležitých informací, které objednateli stavebních prací pomohou dodržet správný postup v projektech SC 2.5.

"Informační leták""Informační brožura" obsahují celou řadu podnětných otázek, které by si měl každý řádnýobjednatel stavebních prací položit před samotným zahájením stavební zakázky. Zároveň poskytují i návodné odpovědi, které jsou předpokladem zdárného dokončení celého projektu.

(Pozn. leták je určený k vytištění a složení ve třetině stránky tak, aby vznikla skládačka.)

    "Vzorové zadávací podmínky" pak představují rámcový podklad pro vytvoření zadávací dokumentace.