Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishJak komunikovat s Centrem v rámci administrace projektů IROP


Dovolujeme si upozornit všechny žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu, že primárním komunikačním nástrojem s Centrem pro regionální rozvoj České republiky ve věci administrace projektů je systém MS2014+, kde je komunikace automaticky přiřazena odpovědným pracovníkům Centra.

Centrum primárně neočekává komunikaci jinou formou (pošta, datová schránka, e-mail, atd.).

Pokud se žadatel nebo příjemce přesto rozhodne komunikovat s Centrem mimo MS2014+, musí takovou zprávu viditelně označit. Každá zpráva musí obsahovat název a číslo projektu, věc a případně další podrobnosti, aby byl zřejmý účel komunikace a její adresát.