Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKontrolní listy pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

1. výzva: Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

2. výzva: Územní plány - aktivita: Zpracování územních plánů

2. výzva: Územní plány - aktivita: Zpracování změn územních plánů

3. výzva: Regulační plány

4. výzva: Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

5. výzva: Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

7. výzva: Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL)

6. výzva: Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

9. výzva: Územní studie

10. výzva: Kybernetická bezpečnost

11. výzva: Sociální podnikání

14. výzva: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

15. výzva: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

17. výzva: e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv

23. výzva: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

25. výzva: Knihovny

26. výzva: eGovernment I.

27. výzva: Vzdělávací a výcviková střediska IZS

28. výzva: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

29. výzva: Rozvoj sociálních služeb

30. výzva: Rozvoj sociálních služeb v SVL

32. výzva: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

33. výzva: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v SVL

34. výzva: Sociální bydlení

35. výzva: Sociální bydlení pro SVL

36. výzva: Stanice IZS

37. výzva: Energetické úspory v bytových domech II.

38. výzva: Rozvoj infrastruktury komunitních center

39. výzva: Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

43. výzva: Sociální podnikání II.

44. výzva: Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.

46. výzva: Infrastruktura základních škol

47. výzva: Infrastruktura základních škol v SVL

48. výzva:Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI

49. výzva: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

52. výzva: Revitalizace vybraných památek II.

54. výzva: Deinstitucionalizace psychiatrické péče

56. výzva: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

57. výzva: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

/Files/Docs/irop/Dokumenty/Kontrolní listy/KL formální náležitosti/KL FNaP Silnice II_a III_třídy_SP1_3_v1_1.pdf
72. výzva: Cyklodoprava II.

73. výzva: Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.

74. výzva: Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

75. výzva: Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

76. výzva: Muzea II.

77. výzva: Deinstitucionalizace soc. služeb za účelem sociálního začleňování III.

78. výzva: Energetické úspory v bytových domech III.

79. výzva: Sociální bydlení II

80. výzva: Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II

81.výzva: Rozvoj sociálních služeb II

82. výzva:: Rozvoj sociálních služeb ve vyloučených lokalitách II

86. výzva: Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

87. výzva: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.

88. výzva: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.