Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKontrolní listy pro věcné hodnocení

7. výzva: Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL)

11. výzva: Sociální podnikání

15. výzva: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

29. výzva: Rozvoj sociálních služeb

30. výzva: Rozvoj sociálních služeb v SVL

32. výzva: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

33. výzva: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v SVL

38. výzva: Rozvoj infrastruktury komunitních center

39. výzva: Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

43. výzva: Sociální podnikání II.

44. výzva: Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.

46. výzva: Infrastruktura základních škol

47. výzva: Infrastruktura základních škol v SVL

49. výzva: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

52. výzva: Revitalizace vybraných památek II.

56. výzva: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

57. výzva: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

72. výzva:_Cyklodoprava II

74. výzva: Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

73. výzva: Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.

76. výzva: Muzea II.

77. výzva: Deinstitucionalizace soc. služeb za účelem sociálního začleňování III.

79. výzva: Sociální bydlení II

80. výzva: Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II

81. výzva: Rozvoj sociálních služeb II

82. výzva: Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II

87. výzva: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.
88. výzva: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.