Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKontrolní listy - závěrečné ověření způsobilosti CLLD

45. výzva - Dokumenty územního rozvoje CLLD - aktivita: Územní plány

45. výzva - Dokumenty územního rozvoje CLLD - aktivita: Změny územních plánů 

45. výzva - Dokumenty územního rozvoje CLLD - aktivita: Regulační plány 

45. výzva - Dokumenty územního rozvoje CLLD - aktivita: Územní studie

53. výzva - Udržitelná doprava CLLD - aktivita: Terminály

53. výzva - Udržitelná doprava CLLD - aktivita: Vozidla

53. výzva - Udržitelná doprava CLLD - aktivita: Bezpečnost dopravy

53. výzva - Udržitelná doprava CLLD - aktivita: Cyklodoprava

53. výzva - Udržitelná doprava CLLD - aktivita: Telematika

55. výzva: Kulturní dědictví CLLD - aktivita: Knihovny

55. výzva: Kulturní dědictví CLLD - aktivita: Muzea

55. výzva_Kulturní dědictví CLLD - aktivita: Památky

62. výzva: Sociální infrastruktura CLLD - aktivita: Rozvoj sociálních služeb

62. výzva: Sociální infrastruktura CLLD - aktivita: Deinstitucionalizace

62. výzva: Sociální infrastruktura CLLD - aktivita: Rozvoj komunitních center

62. výzva: Sociální infrastruktura CLLD - aktivita: Sociální bydlení

65. výzva - Sociální podnikání- aktivita: Sociální podnikání

68. výzva: Infrastruktura pro vzdělávání CLLD - aktivita: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

68. výzva: Infrastruktura pro vzdělávání CLLD - aktivita: Infrastruktura základních škol

68. výzva: Infrastruktura pro vzdělávání CLLD - aktivita: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

68. výzva: Infrastruktura pro vzdělávání CLLD - aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

69. výzva: Integrovaný záchranný systém CLLD - aktivita: Technika pro IZS

69. výzva: Integrovaný záchranný systém CLLD - aktivita: Stanice IZS

71. výzva: Deinstitucionalizace psychiatrické péče CLLD - aktivita: Deinstitucionalizace psychiatrické péče

85. výzva: Sociální bydlení CLLD - aktivita: Sociální bydlení