Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKontrolní listy - závěrečné ověření způsobilosti ITI

42. výzva: Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ITI - aktivita: Silnice

48. výzva:Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI - knihovny 

48. výzva:Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI - muzea

48. výzva:Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI - památky

50. výzva: Udržitelná doprava ITI - aktivita: Terminály a parkovací systémy

50. výzva: Udržitelná doprava ITI - aktivita: Telematika

50. výzva: Udržitelná doprava ITI - aktivita: Nízkoemisní a bezemisní vozidla

50. výzva: Udržitelná doprava ITI - aktivita: Cyklodoprava

50. výzva: Udržitelná doprava ITI - aktivita: Bezpečnost dopravy

58. výzva: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání ITI - aktivita: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

60. výzva - Sociální infrastruktura ITI - aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb

60. výzva - Sociální infrastruktura ITI - aktivita Rozvoj sociálních služeb

60. výzva - Sociální infrastruktura ITI - aktivita Sociální bydlení

60. výzva - Sociální infrastruktura ITI - aktivita Rozvoj komunitních center

63. výzva: Sociální podnikání ITI

66. výzva: Infrastruktura pro vzdělávání ITI - aktivita: Infrastruktura základních škol

66. výzva: Infrastruktura pro vzdělávání ITI - aktivita: Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

66. výzva: Infrastruktura pro vzdělávání ITI - aktivita: Infrastruktura pro zájmové neformální vzdělávání

83. výzva: Sociální bydlení ITI