Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishStatistiky

Přehled podílu doporučených projektů k financování z alokace

Aktualizace: 10. 10. 2019

Níže zvejňujeme tabulku s aktuálními stavy alokací výzev, kde naleznete informace o počtu předložených a aktuálně hodnocených projektů, projektů, které prošly hodnocením, a projektů, které byly vyřazené nebo stažené žadatelem. Nové stavy jsou uveřejňovány každých 14 dní.

Stav alokace výzev IROP k 10. 10. 2019

Níže naleznete přehled projektů doporučených k financování poradou vedení Řídicího orgánu IROP s datem jejich doporučení) a informace o podpořených projektech IROP (projekty s vydaným právním aktem o poskytnutí dotace).

Informace o podpořených a doporučených projektech IROP