Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishStatistiky

Přehled podílu doporučených projektů k financování z alokace

Aktualizace: 10. 1. 2017

(Pozn.: U části výzev ještě není ukončen příjem žádostí nebo probíhá jejich hodnocení.)

Stav alokace výzev v IROP k 10. 1. 2017

číslo výzvy název výzvyalokace (příspěvek EU) v Kčpočet projektů doporučených k financováníčástka doporučená k financování (% z alokace)
1Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 10 395 692 45048
22,89
2Územní plány535 500 0009
1,65
3Regulační plány199 920 000

4Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání400 000 0002
22
5Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie1 478 745 000
5
17,98
 6Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS 1 900 000 000
113
42,82
7Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování1 700 000 0003
7,02
8Technická pomoc3 819 057 74310
9,97
9Územní studie382 500 00011
1,54
10Kybernetická bezpečnost1 200 000 000

11 Sociální podnikání pro SVL133 000 00020
52,26
12 Sociální podnikání88 000 000 6 22,26
13Revitalizace vybraných památek3 248 000 0004674,17
14Infrastruktura pro předškolní vzdělávání974 596 169 30
58,01
15Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL1 737 894 25486
64,19
 16Energetické úspory v bytových domech 1 350 000 000  598,32
17e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv600 000 0002
72,13
18Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy1 072 020 00011485,26
19 Technika pro IZS1 521 815 011
166
99,92
20Nízkoemisní a bezemisní vozidla1 150 000 000

21Muzea 2 115 000 00037
61,21
22Telematika pro veřejnou dopravu174 250 000

23Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.1 332 500 000

24 Výstavba a modernizace přestupních terminálů1 088 000 00030
60,26
25Knihovny687 000 000


26eGovernment I.2 436 000 000
  
27Vzdělávací a výcviková střediska IZS869 432 3252
2,75
 28 Specifické informační a komunikačná systémy a infrastruktura II.
 878 849 850
  
 29Rozvoj sociálních služeb
270 000 000
  
 30Rozvoj sociálních služeb v SVL 630 000 000  
 31Zvýšení kvality návazné péče 3 060 000 000
62
89,14
 32Infrastruktura středních a vyšších odborných škol
393 000 000
  
33Infrastruktura středních a vyšších odborných škol v SVL
917 000 000
  
34Sociální bydlení 272 250 000
  
35 Sociální bydlení pro SVL 635 250 000
  
36 Stanice IZS
1 780 266 190
 146,21
37Energetické úspory v bytových domech II
 3 500 000 000
170
9,80
38
Rozvoj infrastruktury komunitních center  120 000 000 
 
39Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL
280 000 000 
 
40 Vybrané silnice II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ 839 400 000
 
41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ 503 850 000   
42Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI  3 898 000 000  
43 Sociální podnikání II. 51 000 000  
44 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II. 179 000 000  
45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - int. proj. CLLD 95 000 000  
46Infrastruktura základních škol
550 500 000
  
47 Infrastruktura základních škol SVL
 1 284 500 000
  
48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - int. proj. ITI
 1 146 035 000
  
49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II
 1 300 000 000
  
50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI 5 912 241 050
  
51 Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ
2 533 000 000
  
52
Revitalizace vybraných památek II.
 1 551 850 104
  
53Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD
 1 615 000 000
  
54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče
1 700 000 000
  
55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD 427 500 000   
56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 151 200 000   
57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) 352 800 000   
58 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI
535 000 000   
59 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ337 393 700  
60Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI  
1 202 620 000
  
61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ 849 855 000  
62Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD  1 900 000 000  
63 Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI
66 455 000
  
64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ
33 000 000
  
65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD
950 000 000   
66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

3 032 947 000
  
67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ

669 556 300