Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishSeznam projektů 19. výzvy IROP s vyznačením hranice alokace


Aktuální tabulka k 10. říjnu ke stažení zde.

Komentář k tabulce:
Žádosti o podporu, na které je aktuálně k dispozici částka k financování způsobilých výdajů (označené zeleně) jsou žádosti:

  • v pozitivních stavech
  • vyřazené, u krerých stále běží lhůta pro podáná žádosti o přezkum
  • žádosti, kde byla podána žádost o přezkum a zatím není známé stanovisko přezkumné komise
  • žádosti, kde je dle přezkumné komise nutné provedení opravného hodnocení, které doposud nebylo ukončeno

Hranice alokace bude aktualizována při každém posunu (např. při vyřazení žádosti a uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum).