Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English6. výzva IROP - přílohy ŽoP a ZoR


Centrum pro regionální rozvoj České republiky připravilo pro příjemce v 6. výzvě IROP (SC 4.2) přehled nejdůležitějších dokumentů ke Zprávě o realizaci a dokumentů pro dokladování způsobilých výdajů v Žádostech o platbu. Upozorňujeme, že se nejedná o konečný výčet. Manažeři projektu si mohou vyžádat další doplňující dokumentaci či vysvětlení.