Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishDobrá zpráva území a zefektivnění veřejných institucí

Zde najdete přehled výzev vyhlášených v PO 3 - Dobrá zpráva území a zefektivnění veřejných institucí.

Přehled všech vyhlášených výzev naleznete na webu IROP.

#

názevvíce informací
 2Územní plányzde
 3 Regulační plányzde
 4Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podánízde 
 9 Územní studiezde
10Kybernetická bezpečnostzde
13 Revitalizace vybraných památekzde
17e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archivzde
21Muzeazde
23Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.zde
25Knihovny zde
26eGovernment I.zde
28Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.zde
48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - int. proj. ITI zde
52 Revitalizace vybraných památek II. zde