Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKomunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Zde najdete přehled výzev vyhlášených v PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).
Přehled všech vyhlášených výzev naleznete na webu IROP.

#

názevvíce informací
 6Zlepšení řídících a administrativních schopností MASzde
45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - int. proj. CLLD zde
53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - int. projekty CLLD zde
55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD zde
62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD zde
65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD zde
68
Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int. pr. CLLD
zde
69
Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD
zde
71Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD
zde