Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishZkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Zde najdete přehled výzev vyhlášených v PO 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Přehled všech vyhlášených výzev naleznete na webu IROP.

#

názevvíce informací
5Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologiezde
7Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL)zde
11 Sociální podnikání pro SVLzde
12Sociální podnikánízde
14Infrastruktura pro předškolní vzdělávánízde
15Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVLzde
16Energetické úspory v bytových domechzde
29 Rozvoj sociálních služeb
zde
30 Rozvoj sociálních služeb v SVL zde
31 Zvýšení kvality návazné péče zde
32Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol zde
33
Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v SVL zde
34Sociální bydlení
zde
35Sociální bydlení v SVL zde
37 Energetické úspory v bytových domech II zde
38 Rozvoj infrastruktury komunitních center zde
39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL zde
41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ zde
43 Sociální podnikání II. zde
44 Sociální podnikání II. pro sociálně vyloučené lokality zde
46 Infrastruktura základních škol zde
47 Infrastruktura základních škol SVL zde
49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. zde
54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče zde
56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání zde
57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) zde
58 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI zde
59 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ zde
60
Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI
zde
61Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ
zde
63 Sociální podnikání - integrované projekty ITI zde
64Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ zde
66
Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI
zde
67
Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ
zde
74
Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center
zde
75
Deinstitucionalizace psychiatrické péče II
zde
78Energetické úspory v bytových domech IIIzde
79Sociální bydlení II zde
80Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II zde
87
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání IIzde
88Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality IIzde