Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English69. výzva - Integrovaný záchranný systém CLLD

Kontaktujte vždy pracovníka Centra ve vašem kraji.

Nositel: MAS

Kontaktní osoby:
KrajKontaktní osobaMobilE-mail


Jihočeský kraj

Ing. Martina Neubauerová 381 670 020martina.neubauerova(at)crr.cz
iropjihocesky(at)crr.cz
Jihomoravský kraj Ing. Iveta Kovaříková518 770 225  iveta.kovarikova(at).crr.cz

Karlovarský kraj

Ing. Lenka Modrovičová354 770 240
731 645 187
lenka.modrovicova(at)crr.cz
iropkarlovarsky(at)crr.cz

Královéhradecký kraj

Ing. Lenka Pytlíková499 420 613lenka.pytlikova(at)crr.cz
iropkralovehradecky(at)crr.cz

Liberecký kraj

Ing. Veronika Landová485 226 168veronika.landova(at)crr.cz
iropliberecky(at)crr.cz

Moravskoslezský kraj

RNDr. Marek Putala597 570 924
602 474 659
marek.putala(at)crr.cz
iropmoravskoslezsky(at)crr.cz
Odbor centrální administrace programů
 Ing. Anna Kreutziger225 855 352
731 628 226
 anna.kreutziger(at)crr.cz

Olomoucký kraj

Mgr. Hana Slováková582 777 446
736 513 509
hana.slovakova(at)crr.cz
iropolomoucky(at)crr.cz
Pardubický kraj
 Ing. Andrea Koblížková466 026 836
703 186 967
andrea.koblizkova(at)crr.cz

Plzeňský kraj

Mgr. Ondřej Haidlmaier 371 870 036
703 870 839
ondrej.haidlmaier(at)crr.cz

Středočeský kraj

Mgr. Michaela Majerová
225 855 369
736 527 892
michaela.majerova(at)crr.cz
iropstredocesky(at)crr.cz

Ústecký kraj

Ing. Marie Mráčková
412 870 936
736 512 419

marie.mrackova(at)crr.cz


Vysočina

Ing. Veronika Vaníčková 731 697 986 veronika.vanickova(at)crr.cz

Zlínský kraj

Ing. Ivana Ivanušićová572 774 429ivana.ivanusicova(at)crr.cz
iropzlinsky(at)crr.cz