Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English69. výzva - Integrovaný záchranný systém CLLD

Kontaktujte vždy pracovníka Centra ve vašem kraji.

Nositel: MAS

Kontaktní osoby:
KrajKontaktní osobaMobilE-mail


Jihočeský kraj

Ing. Martina Neubauerová 381 670 020martina.neubauerova(at)crr.cz
iropjihocesky(at)crr.cz
Jihomoravský kraj Ing. Iveta Kovaříková518 770 225  iveta.kovarikova(at).crr.cz

Karlovarský kraj

Ing. Lenka Modrovičová354 770 240
731 645 187
lenka.modrovicova(at)crr.cz
iropkarlovarsky(at)crr.cz

Královéhradecký kraj

Ing. Lenka Pytlíková499 420 613lenka.pytlikova(at)crr.cz
iropkralovehradecky(at)crr.cz

Liberecký kraj

Ing. Veronika Landová485 226 168veronika.landova(at)crr.cz
iropliberecky(at)crr.cz

Moravskoslezský kraj

RNDr. Marek Putala597 570 924
602 474 659
marek.putala(at)crr.cz
iropmoravskoslezsky(at)crr.cz
Odbor centrální administrace programů
 Ing. Anna Kreutziger225 855 352
731 628 226
 anna.kreutziger(at)crr.cz

Olomoucký kraj

Ing. Dana Huterová
582 777 449
734 166 392
dana.huterova(at)crr.cz
iropolomoucky(at)crr.cz
Pardubický kraj
 Ing. Andrea Koblížková466 026 836
703 186 967
andrea.koblizkova(at)crr.cz

Plzeňský kraj

Mgr. Ondřej Haidlmaier 371 870 036
703 870 839
ondrej.haidlmaier(at)crr.cz

Středočeský kraj

Ing. Veronika Landová
485 226 168
606 542 617
veronika.landova(at)crr.cz
iropstredocesky(at)crr.cz

Ústecký kraj

Ing. Marie Mráčková
412 870 936
736 512 419

marie.mrackova(at)crr.cz


Vysočina

Ing. Renáta Marková 736 473 815 renata.markova(at)crr.cz

Zlínský kraj

Ing. Ivana Ivanušićová572 774 429ivana.ivanusicova(at)crr.cz
iropzlinsky(at)crr.cz