Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • EnglishKontakty Centrála

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
IČ: 04095316, DIČ: CZ04095316

Hlavní kancelář
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00  Praha 3 - Strašnice

Kontakty na podatelnu:

Elektronická adresa podatelny: podatelna(at)crr.cz
ID datové schránky: mt6427q

Recepce
Tel.: 225 855 300

Sekretariát
Tel.: 225 855 321

Formulář hlášení a šetření bezpečnostních skutečností

Generální ředitel


Ing. Zdeněk Vašák


Asistentka generálního ředitele:

Zuzana Gulašiová, tel: 225 855 260, e-mail: zuzana.gulasiova(at)crr.cz

Sekretariát:
Radka Bystřická: tel.: 225 855 321, e-mail: radka.bystricka(at)crr.cz
Helena Zeimannová, tel.: 225 855 200, e-mail: helena.zeimannova(at)crr.cz

Podatelna:
Denisa Břehová: tel. 225 855 212, e-mail: denisa.brehova(at)crr.cz
Hana Šourková: tel. 225 855 212, e-mail: hana.sourkova(at)crr.cz

Úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8:30 až 16:00, pátek 8:30 až 15:00

Elektronická podatelna je určena pro zasílání oznámení podle vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby, a to

 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)
Všeobecná pravidla:

 • pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • pokud by bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem, může být odesílatel podle povahy věci vyzván, aby tento nedostatek odstranil, tj. připojil svůj elektronický podpis
Státem uznané certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty:

 • PostSignum (služba České pošty, s.p.)
 • Eldentity, a. s.
 • První certifikační autorita, a.s.
Technické parametry datových zpráv přijímané formáty:

 • doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg a zip
 • maximální velikost e-mailového podání včetně příloh: 10MB
 • maximální velikost datové zprávy dodávané do DS dle vyhlášky č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů: 20MB
Údaje pro technické nosiče:

Povolený typ přenosného technického nosiče: CD, DVD, USB Flash Disk, Externí HDD

Oznamování protiprávního jednání
protipravnijednani(at)crr.cz

Oznamování korupčního jednání
protikorupcni(at)crr.cz

Oddělení interního auditu:

Ing. Radka Dvořáková (vedoucí), tel. 225 855 296, e-mail: radka.dvorakova(at)crr.cz

Oddělení Enterprise Europe Network:
PhDr. Marie Pavlů, CSc., tel. 225 855 316, e-mail: marie.pavlu(at)crr.cz

Odbor vnitřních věcí:


Ing. Lenka Vašátková (ředitelka odboru), tel. 225 855 405, e-mail: lenka.vasatkova(at)crr.cz

Oddělení informačních systémů:
Ing. Eva Pavlíková, tel. 225 855 255, e-mail: eva.pavlikova(at)crr.cz

Oddělení financování a projektového řízení:
Mgr. Martin Pavlík, tel. 225 855 279, e-mail: martin.pavlik(at)crr.cz

Oddělení kancelář generálního ředitele:

Mgr. Vilém Juránek, tel. 225 855 250, e-mail: vilem.juranek(at)crr.cz

Oddělení řízení lidských zdrojů:
Mgr. Radek Filo, tel. 225 855 295, e-mail: radek.filo(at)crr.cz

Oddělení účetnictví a majetku:
Zdeňka Kavková Hlušičková, tel. 225 855 286, e-mail: zdenka.hlusickova(at)crr.cz

Kontakt pro média:
Mgr. Vilém Juránek, tel. 736 527 891 nebo 225 855 250
Mgr. Pavel Borský, tel. 225 855 253 
Mgr. Ivana Svobodová, tel. 225 855 318
e-mail: media(at)crr.cz

Sekce administrace programů


Ing. Helena Miškovičová (ředitelka sekce)

Sekretariát:
Bc. Jan Fuchs, tel. 225 855 357, e-mail: jan.fuchs(at)crr.cz
Bc. Miloš Šenkýř, vedoucí Oddělení podpory administrace, tel.: 225 855 339, e-mail: milos.senkyr(at)crr.cz

Odbor řízení administrace programů:

Ing. Antonín Nešpor (ředitel odboru), tel. 225 855 320, e-mail: antonin.nespor(at)crr.cz

Oddělení kontroly:
Ing. Drahomíra Kovácsová, tel. 225 855 346, e-mail: drahomira.kovacsova(at)crr.cz

Oddělení monitoringu:

Mgr. Ľudmila Orbanová, tel. 225 855 319, e-mail: ludmila.orbanova(at)crr.cz

Oddělení metodické podpory:

Ing. Yvona Sedláčková, tel. 225 855 325, e-mail: yvona.sedlackova(at)crr.cz

Oddělení právní:
Mgr. Eva Barková, tel. 225 855 332, e-mail: eva.barkova(at)crr.cz

Odbor centrální administrace programů:
Ing. Karel Manoch, MPA (ředitel odboru), tel.: 225 855 205, karel.manoch(at)crr.cz

Oddělení administrace udržitelnosti:

Ing. Pavel Mohaupt, tel: 225 855 317, e-mail: pavel.mohaupt(at)crr.cz

Oddělení hodnocení projektů OSS:
Ing. Petr Franěk, tel: 225 855 302, e-mail: petr.franek(at)crr.cz

Oddělení realizace projektů OSS:
Ing. Anna Kreutziger, tel: 225 855 352, e-mail: anna.kreutziger(at)crr.cz

Územní odbory IROP viz Kontakty IROP

Odbor Evropské územní spolupráce


Mgr. Jiří Jansa (ředitel odboru), tel. 225 855 309, e-mail: jiri.jansa(at)crr.cz

Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS:
Ing. Markéta Weingärtnerová, tel. 225 855 231, e-mail: marketa.weingartnerova(at)crr.cz

Regionální pracoviště viz Kontakty EÚS

Profesní životopisy vedoucích představitelů

Sekce administrace programů

Odbor vnitřních věcí

Odbor Evropské územní spolupráce