Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKontakty Evropská územní spolupráce (EÚS)

Odbor Evropské územní spolupráce

Mgr. Jiří Jansa (ředitel odboru), tel. 225 855 309, e-mail: jiri.jansa(at)crr.cz

Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS

Ing. Markéta Weingärtnerová (vedoucí oddělení), tel. 225 855 231, e-mail: marketa.weingartnerova(at)crr.cz

Projektoví manažeři
Mgr. Tomáš Balcar, tel. 225 855 308, e-mail: tomas.balcar(at)crr.cz (OPPS Rakousko-ČR a Sasko-ČR)
Ing. Petra Janošová, tel. 225 855 412, e-mail: petra.janosova(at)crr.cz
Ing. Martin Hrdlík, tel. 734 411 568, e-mail: martin.hrdlik(at)crr.cz

Finanční manažeři

Ing. Pavel Kalina, tel. 225 855 394, e-mail: pavel.kalina(at)crr.cz
Ing. Jana Malá, tel. 225 855 232, e-mail: jana.mala(at)crr.cz.
Ing. Marek Pavlík, tel. 225 855 310, e-mail: marek.pavlik(at)crr.cz
Ing. Jiří Růžek, tel. 225 855 351, e-mail: jiri.ruzek(at)crr.cz

kontakty na jednotlivá regionální pracoviště viz Kontakty EÚS/Cíl 3