Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKontakty Evropská územní spolupráce (EÚS)

Odbor Evropské územní spolupráce

Mgr. Jiří Jansa (ředitel odboru), tel. 225 855 309, e-mail: jiri.jansa(at)crr.cz

Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS

Ing. Markéta Weingärtnerová (vedoucí oddělení), tel. 225 855 231, e-mail: marketa.weingartnerova(at)crr.cz

Projektoví manažeři
Mgr. Tomáš Balcar, tel. 225 855 308, e-mail: tomas.balcar(at)crr.cz (OPPS Rakousko-ČR a Sasko-ČR)

Finanční manažeři
Ing. Jiří Růžek, tel. 225 855 351, e-mail: jiri.ruzek(at)crr.cz
Ing. Marek Pavlík, tel. 225 855 310, e-mail: marek.pavlik(at)crr.cz
Ing. Pavel Kalina, tel. 225 855 394, e-mail: pavel.kalina(at)crr.cz

kontakty na jednotlivá regionální pracoviště viz Kontakty EÚS/Cíl 3