Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKontakty IROP

Máte dotaz k financování vašeho budoucího projektu z programu IROP?

Naše kontaktní osoby pro IROP jsou zde pro vás v každém krajském městě! Email a telefon na kontaktní osobu ve Vašem kraji zobrazíte po výběru výzvy IROP, ke které potřebujete informace či konzultaci.


4. výzva - Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

5. výzva - Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

6. výzva - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

9. výzva - Územní studie

10. výzva - Kybernetická bezpečnost

17. výzva - eLegislativa, eSbírka, Národní digitální archiv

23. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

25. výzva - Knihovny

26. výzva - eGovernment I.

27. výzva - Vzdělávací a výcviková střediska IZS

28. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - obce a kraje

37. výzva - Energetické úspory v bytových domech II

40. výzva - vybrané úseky silnic II. a III. třídy IPRÚ

41. výzva - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IPRÚ

42. výzva - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ITI

45. výzva - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje CLLD


48. výzva -  Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a kulturního dědictví ITI


U ostatních výzev IROP již byl ukončen příjem žádosti o podporu.

Pro informace k předloženým projektům kontaktujte manažera projektu, který byl Vašemu projektu přiřazen po podání žádosti o podporu. Kontaktní údaje naleznete v přijaté depeši v MS2014+.