Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKontakty Sekce administrace programů (IROP)

Máte dotaz k financování vašeho budoucího projektu z programu IROP? Naše kontaktní osoby pro IROP jsou zde pro vás v každém krajském městě! Email a telefon na kontaktní osobu ve Vašem kraji naleznete na záložce příslušného kraje v levém menu.

Sekce administrace programů

Ing. Helena Miškovičová (ředitelka sekce)
(V případě potřeby kontaktuje Bc. Miloše Šenkýře, radu - manažera podpory administrace, tel.: 225 855 339, e-mail: milos.senkyr(at)crr.cz)

Odbor řízení administrace programů

Mgr. Kateřina Dohnalová (pověřena řízením odboru), tel. 225 855 201, katerina.dohnalova(at)crr.cz
Oddělení monitoringu a hodnocení: Ing. Tomáš Roman, tel. 225 855 340, e-mail: tomas.roman(at)crr.cz
Oddělení metodické podpory: Ing. Lenka Skopalíková, tel. 225 855 330, e-mail: lenka.skopalikova(at)crr.cz
Oddělení kontroly: Ing. Jan Chumlen, tel. 225 855 347, e-mail: jan.chumlen(at)crr.cz
Oddělení administrace veřejných zakázek: Mgr. Ivo Lukš, tel. 225 855 341, e-mail: ivo.luks(at)crr.cz

Odbor centrální administrace programů

Ing. Karel Manoch, MPA (ředitel odboru), tel. 225 855 205, e-mail: karel.manoch(at)crr.cz

Oddělení administrace udržitelnosti IOP: Ing. Pavel Mohaupt, tel. 225 855 317, e-mail: pavel.mohaupt(at)crr.cz
Oddělení hodnocení projektů OSS: Ing. Jiří Znamenáček, tel. 225 855 274, e-mail: jiri.znamenacek(at)crr.cz
Oddělení realizace projektů OSS: Ing. Anna Kreutziger, tel. 225 855 352, e-mail: anna.kreutziger(at)crr.cz

Odbor územní administrace programů

Ing. Tomáš Roman (pověřen řízením odboru),  tel. 225 855 340, e-mail: tomas.roman(at)crr.cz
kontakty na jednotlivá regionální pracoviště viz Kontakty IROP