Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚzemní odbor IROP pro Jihomoravský kraj

Oblast působnosti: Jihomoravský kraj

Adresa:
Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno - Komárov

E-mail:
iropjihomoravsky(at)crr.cz

Mapa

Ředitel odboru

 Mgr. Ljubomir Džingozov

tel. 731 604 583, e-mail: ljubomir.dzingozov(at)crr.cz

Sekretariát

Bc. Karolína Suchánková - manažer podpory administrace

tel. 518 770 253 nebo 735 159 461, e-mail: karolina.suchankova(at)crr.cz

Kontaktní osoby pro IROP

Specialista pro absorpční kapacitu

 Ing. Eva Mikulová, tel. 518 770 224 nebo 734 181 495, e-mail: eva.mikulova(at)crr.cz

Specialista pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Ing. Pavlína Prokešová, tel. 518 770 222 nebo 734 411 572, e-mail: pavlina.prokesova(at)crr.cz

Specialista pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Mgr. Darina Škodová, tel. 518 770 232 nebo 602 580 065, e-mail: darina.skodova(at)crr.cz

Specialistka pro SC 2.1

Mgr. Nikola Knopová, DiS., tel. 518 770 238 nebo 731 697 985, e-mail: nikola.knopova(at)crr.cz

Oddělení hodnocení

Vedoucí oddělení

Ing. Zuzana Čusová, tel. 518 770 245 nebo 734 181 492, e-mail: zuzana.cusova(at)crr.czManažeři projektu


Ing. Václav Adamec, tel. 518 770 274, e-mail: vaclav.adamec(at)crr.cz

Ing. Martina Beránková, tel. 518 770 246, e-mail: martina.berankova(at)crr.cz

Ing. Iveta Kovaříková, tel. 518 770 225, e-mail: iveta.kovarikova(at)crr.cz

Ing. Lenka Adámková, tel. 518 770 220, e-mail: lenka.adamkova(at)crr.cz

Mgr. Darina Škodová, tel. 518 770 232 nebo 602 580 065, e-mail: darina.skodova(at)crr.cz

Mgr. Nikola Knopová, DiS., tel. 518 770 238 nebo 731 697 985, e-mail: nikola.knopova(at)crr.cz

Mgr. Iva Paďourková, tel. 518 770 242, e-mail: iva.padourkova(at)crr.cz

Ing. Tomáš Vonka, tel. 518 770 243, e-mail: tomas.vonka(at)crr.cz

Ing. Ludmila Kosová, tel. 518 770 244, e-mail: ludmila.kosova(at)crr.cz

Mgr. Ing. Petra Marcinčáková, tel. 518 770 250, e-mail: petra.marcincakova(at)crr.cz 

Mgr. Lenka Bartoníčková, tel. 518 770 262, e-mail: lenka.bartonickova(at)crr.cz 

Ing. Pavlína Prokešová, tel. 518 770 222, e-mail: pavlina.prokesova(at)crr.cz  

Ing. Eva Bartošová, tel. 518 770 258, e-mail: eva.bartosova(at)crr.cz  

Ing. Lucie Adlerová tel. 518 770 272, e-mail: lucie.adlerova(at)crr.cz  

Metodik pro CLLD

 
Ing. Roman Výduch, tel. 518 770 237 nebo 736 511 131, e-mail: roman.vyduch(at)crr.cz

Oddělení realizace

Vedoucí oddělení

Ing. Jitka Zelená, tel. 518 770 241 nebo 734 181 494, e-mail: jitka.zelena(at)crr.czManažeři projektu


Ing. Jitka Oravová, tel. 518 770 240 nebo 734 181 497, e-mail: jitka.blahova(at)crr.cz

Ing. Jitka Burová, tel. 518 770 223, e-mail: jitka.burova(at)crr.cz

Ing. Stanislava Martínková, tel. 518 770 239, e-mail: stanislava.martinkova(at)crr.cz

Ing. Jaroslav Řezáč, tel. 518 770 247 nebo 603 565 102, e-mail: jaroslav.rezac(at)crr.cz

Ing. Klára Požárová, tel. 518 770 260, e-mail: klara.pozarova(at)crr.cz

Ing. Lucie Rákosová, tel. 518 770 265, e-mail: lucie.rakosova(at)crr.cz

Ing. Yvetta Vágnerová, tel. 518 770 259, e-mail: yvetta.vagnerova(at)crr.czProjektový manažer - rozpočtář

Ing. Aleš Klimeš, tel. 518 770 230, e-mail: ales.klimes(at)crr.cz

Administrátor monitorovacího systému


Mgr. Viktor Šeďa, tel. 518 770 231, e-mail: viktor.seda(at)crr.cz

Specialista na administraci veřejných zakázek

Ing. Eva Marečková, tel. 518 770 257 nebo 731 663 819, e-mail: eva.mareckova(at)crr.cz

Ing. Monika Nováková, tel. 518 770 229 nebo 731 663 818, e-mail: monika.novakova(at)crr.cz

Ing. Josef Šetek, tel. 518 770 226 nebo 736 511 139, e-mail: josef.setek(at)crr.cz

Mgr. Ondřej Filipovič, tel. 734 769 732, e-mail: ondrej.filipovic(at)crr.cz

Mgr. David Říčný, tel. 734 769 731,  e-mail: david.ricny(at)crr.cz

Mgr. Dita Machů, tel. 734 181 496, e-mail: dita.machu(at)crr.cz

Mgr. Sabina Forejtková, tel. 734 181 493, e-mail: sabina.forejtkova(at)crr.cz