Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚzemní odbor IROP pro Jihomoravský kraj

Oblast působnosti: Jihomoravský kraj
Adresa:
Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno - Komárov
E-mail:
iropjihomoravsky(at)crr.cz

Mapa

Ředitel odboru
 Mgr. Ljubomir Džingozov
tel. 731 604 583, e-mail: ljubomir.dzingozov(at)crr.cz

Sekretariát
Mgr. et Mgr. Klára Nováková - manažer podpory administrace
tel. 518 770 279 nebo 735 159 461, e-mail: klara.novakova(at)crr.cz

Kontaktní osoby pro IROP

Kontaktní osoby k výzvám IROP

Specialista pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Ing. Pavlína Prokešová, tel. 518 770 222 nebo 734 411 572, e-mail: pavlina.prokesova(at)crr.cz

Specialista pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Mgr. Darina Škodová, tel. 518 770 232 nebo 602 580 065, e-mail: darina.skodova(at)crr.cz

Specialistka pro SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Mgr. Nikola Knopová, DiS., tel. 518 770 238 nebo 731 697 985, e-mail: nikola.knopova(at)crr.cz

90. výzva - Sociální podnikání pro KPSVL
Mgr. Nikola Knopová, DiS., tel. 518 770 238 nebo 731 697 985, e-mail: nikola.knopova(at)crr.cz
konzultace probíhají na Územním odboru IROP pro Jihomoravský kraj

Oddělení hodnocení

Vedoucí oddělení
Ing. Zuzana Čusová, tel. 518 770 245 nebo 734 181 492, e-mail: zuzana.cusova(at)crr.cz

Manažeři projektu

Ing. Martina Beránková, tel. 518 770 246, e-mail: martina.berankova(at)crr.cz
Ing. Veronika Bugarská, tel. 518 770 282, e-mail: veronika.bugarska(at)crr.cz
Ing. Veronika Chovancová, tel. 518 770 262, e-mail: veronika.chovancova(at)crr.cz   
Ing. Ludmila Kosová, tel. 518 770 244 nebo 736 511 131, e-mail: ludmila.kosova(at)crr.cz
Ing. Iveta Kovaříková, tel. 518 770 225, e-mail: iveta.kovarikova(at)crr.cz
Ing. Martin Krejčí, tel. 518 770 259, e-mail: martin.krejci(at)crr.cz
 Ing. Eva Mikulová, tel. 734 181 495, e-mail: eva.mikulova(at)crr.cz
Ing. Pavlína Prokešová, tel. 518 770 222, e-mail: pavlina.prokesova(at)crr.cz 
Ing. Monika Šandová, tel. 518 770 271, e-mail: monika.sandova(at)crr.cz
Mgr. Darina Škodová, tel. 518 770 232 nebo 602 580 065, e-mail: darina.skodova(at)crr.cz
Ing. Tomáš Vonka, tel. 518 770 243, e-mail: tomas.vonka(at)crr.cz

Oddělení realizace

Vedoucí oddělení
Ing. Jitka Zelená, tel. 518 770 241 nebo 734 181 494, e-mail: jitka.zelena(at)crr.cz

Manažeři projektu
Mgr. Lucie Adamcová, tel. 518 770 264, e-mail: lucie.moravcova(at)crr.cz
Ing. Václav Adamec, tel. 518 770 274, e-mail: vaclav.adamec(at)crr.cz
Ing. Lucie Adlerová tel. 518 770 272, e-mail: lucie.adlerova(at)crr.cz
Ing. Jitka Burová, tel. 518 770 223, e-mail: jitka.burova(at)crr.cz
Ing. Nela Čermáková, tel. 518 770 266, e-mail: nela.cermakova(at)crr.cz
Mgr. Nikola Knopová, DiS., tel. 518 770 238 nebo 731 697 985, e-mail: nikola.knopova(at)crr.cz
Mgr. Ing. Petra Marcinčáková, tel. 518 770 275, e-mail: petra.marcincakova(at)crr.cz
Ing. Stanislava Martínková, tel. 518 770 239, e-mail: stanislava.martinkova(at)crr.cz
 Ing. Jitka Ondrušková, tel. 518 770 220 nebo 735 158 118, e-mail: jitka.ondruskova(at)crr.cz
Mgr. Iva Paďourková, tel. 518 770 242, e-mail: iva.padourkova(at)crr.cz
Ing. Klára Požárová, tel. 518 770 260, e-mail: klara.pozarova(at)crr.cz
Ing. Lucie Rákosová, tel. 518 770 280 nebo 703 484 771,  e-mail: lucie.rakosova(at)crr.cz
Ing. Jaroslav Řezáč, tel. 518 770 247 nebo 603 565 102, e-mail: jaroslav.rezac(at)crr.cz
 Ing. Martin Stehlík, tel. 518 770 224, e-mail: martin.stehlik(at)crr.cz
Ing. Petr Šoukal, tel. 518 770 237 nebo 734 181 497, e-mail: petr.soukal(at)crr.cz
 Ing. Eva Urbancová, tel. 518 770 258, e-mail: eva.urbancova(at)crr.cz
 Ing. Kateřina Vávrů, tel. 518 770 240, e-mail: katerina.vavru(at)crr.cz
Projektový manažer - rozpočtář
Ing. Aleš Klimeš, tel. 518 770 230, e-mail: ales.klimes(at)crr.cz

Administrátor monitorovacího systému

Mgr. Viktor Šeďa, tel. 518 770 231, e-mail: viktor.seda(at)crr.cz

Oddělení administrace veřejných zakázek Brno

Vedoucí oddělení
Ing. Eva Marečková, tel. 518 770 257 nebo 731 663 819, e-mail: eva.mareckova(at)crr.cz

Specialisté na administraci veřejných zakázek
Mgr. Ondřej Filipovič, tel. 734 769 732, e-mail: ondrej.filipovic(at)crr.cz
Mgr. Sabina Forejtková, tel. 734 181 493, e-mail: sabina.forejtkova(at)crr.cz
Mgr. Dita Machů, tel. 734 181 496, e-mail: dita.machu(at)crr.cz
Ing. Miroslav Martínek, tel. 735 199 202, e-mail: miroslav.martinek(at)crr.cz
Ing. Monika Nováková, tel. 518 770 229 nebo 731 663 818, e-mail: monika.novakova(at)crr.cz
Mgr. David Říčný, tel. 734 769 731,  e-mail: david.ricny(at)crr.cz
Ing. Josef Šetek, tel. 518 770 226 nebo 736 511 139, e-mail: josef.setek(at)crr.cz

Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc:

Mgr. Bc. Veronika Hikešová, tel. 582 777 453 nebo 731 604 727, e-mail: veronika.hikesova(at)crr.cz
Ing. Alena Řihošková, DiS., tel. 582 777 447 nebo 736 513 508, e-mail: alena.rihoskova(at)crr.cz

30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava:

JUDr. Jan Kazda, tel. 597 570 936 nebo 703 186 964, e-mail: jan.kazda(at)crr.cz
Ing. Anežka Liberdová, tel. 597 570 941 nebo 703 186 963, e-mail: anezka.liberdova(at)crr.cz
PhDr. Marie Lichnovská, tel. 597 570 925 nebo 739 320 907, e-mail: marie.lichnovska(at)crr.cz
Mgr. Martin Mifek, tel. 597 570 928 nebo 735 199 216, e-mail: martin.mifek(at)crr.cz

Brněnská 2806/71, 586 01 Jihlava

Ing. Radka Mahrová, tel. 565 775 130 nebo 703 484 775, e-mail: radka.mahrova(at)crr.cz