Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚzemní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Oblast působnosti: Olomoucký kraj

Adresa:
Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc

E-mail:
iropolomoucky(at)crr.cz

Mapa

Ředitel odboru

 Ing. Aleš Marousek

tel. 582 777 420 nebo 605 001 698, e-mail: ales.marousek(at)crr.cz

Sekretariát

Mgr. Jana Kowalewská - manažer podpory administrace

tel. 582 777 444 nebo 734 166 393, e-mail: jana.kowalewska(at)crr.cz

Kontaktní osoby pro IROP

Specialista pro absorpční kapacitu

pozice v současné chvíli není obsazena

Specialista pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Ing. Eva Ryšková, tel. 582 777 443, e-mail: eva.ryskova(at)crr.cz

Specialista pro SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 Ing. Dana Huterová, tel. 582 777 449 nebo 734 166 392, e-mail: dana.huterova(at)crr.cz

Pokud máte zájem o konzultaci vašeho projektu, kontaktujte Ing. Jitku Ondruškovou, tel. 582 777 426 nebo 735 158 118, e-mail: jitka.ondruskova(at)crr.cz.

Oddělení hodnocení

Vedoucí oddělení

Ing. Dana Huterová, tel. 582 777 449 nebo 734 166 392, e-mail: dana.huterova(at)crr.czManažeři projektu

 Ing. Jana Gadaczová, tel. 582 777 441, e-mail: jana.gadaczova(at)crr.cz

 Ing. Eva Ryšková, tel. 582 777 443, e-mail: eva.ryskova(at)crr.cz

 Ing. Dagmar Číhalová, tel. 582 777 448, e-mail: dagmar.cihalova(at)crr.cz

 Ing. Marta Hašová, tel. 582 777 422, e-mail: marta.hasova(at)crr.cz

 Mgr. Jan Langr, tel. 582 777 458, e-mail: jan.langr(at)crr.cz

Mgr. Roman Přecechtěl, tel. 582 777 460, e-mail: roman.precechtel(at)crr.cz   

Mgr. Jana Kowalewská, tel. 582 777 444 nebo 734 166 393, e-mail: jana.kowalewska(at)crr.cz

Metodik pro CLLD

 Mgr. Hana Slováková, tel. 582 777 446 nebo 736 513 509, e-mail: hana.slovakova(at)crr.cz

Oddělení realizace

Vedoucí oddělení

Ing. Ondřej Kaplan, tel. 582 777 425 nebo 739 547 388, e-mail: ondrej.kaplan(at)crr.cz

Manažeři projektu

 Ing. Jiří Kašpar, tel. 582 777 424, e-mail: jiri.kaspar(at)crr.cz

 Ing. Tereza Vlčková, tel.: 582 777 454, e-mail: tereza.vlckova(at)crr.cz

 Ing. Barbora Mečlová, tel. 582 777 423, e-mail: barbora.meclova(at)crr.cz

 Ing. Lucie Měsíčková, tel. 582 777 451, e-mail: lucie.mesickova(at)crr.cz

Ing. Gabriela Součková, tel.: 582 777 455, e-mail: gabriela.souckova(at)crr.cz

Mgr. Nikola Spáčilová, tel. 582 777 457, e-mail: nikola.spacilova(at)crr.cz 

 Ing. Jitka Ondrušková, tel. 582 777 426 nebo 735 158 118, e-mail: jitka.ondruskova(at)crr.cz    

Administrátor monitorovacího systému

Ing. Kateřina Procházková, tel. 582 777 445 nebo 736 511 135, e-mail: katerina.prochazkova(at)crr.cz

Specialista na administraci veřejných zakázek 

Mgr. Barbora Dedková, tel. 582 777 447, e-mail: barbora.dedkova(at)crr.cz

Ing. Veronika Blahová, tel. 582 777 453, e-mail: veronika.blahova(at)crr.cz