Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚzemní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Oblast působnosti: Olomoucký kraj
Adresa:
Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc
E-mail:
iropolomoucky(at)crr.cz

Mapa

Ředitel odboru
 Ing. Aleš Marousek
tel. 582 777 420 nebo 605 001 698, e-mail: ales.marousek(at)crr.cz

Sekretariát
Bc. Monika Osladilová - manažer podpory administrace
tel. 582 777 444 nebo 734 166 393, e-mail: monika.osladilova(at)crr.cz

Kontaktní osoby pro IROP

Kontaktní osoby k výzvám IROP

Specialista pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Ing. Eva Ryšková, tel. 582 777 443, e-mail: eva.ryskova(at)crr.cz

Specialista pro SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 Ing. Dana Huterová, tel. 582 777 449 nebo 734 166 392, e-mail: dana.huterova(at)crr.cz

Oddělení hodnocení

Vedoucí oddělení
Ing. Dana Huterová, tel. 582 777 449 nebo 734 166 392, e-mail: dana.huterova(at)crr.cz

Manažeři projektu
 Ing. Pavla Bendová, tel. 582 777 459, e-mail: pavla.bendova(at)crr.cz
 Ing. Dagmar Číhalová, tel. 582 777 448, e-mail: dagmar.cihalova(at)crr.cz
 Ing. Marta Hašová, tel. 582 777 422, e-mail: marta.hasova(at)crr.cz
 Mgr. Jan Langr, tel. 582 777 458, e-mail: jan.langr(at)crr.cz
Ing. Veronika Nesvadbová, tel. 582 777 463, e-mail: veronika.nesvadbova(at)crr.cz
Mgr. Roman Přecechtěl, tel. 582 777 460, e-mail: roman.precechtel(at)crr.cz
 Ing. Eva Ryšková, tel. 582 777 443, e-mail: eva.ryskova(at)crr.cz
 Mgr. Jana Sigmundová, tel. 582 777 462, e-mail: jana.sigmundova@crr.cz
Ing. Marcela Mostýnová, tel. 582 777 461, e-mail: marcela.mostynova(at)crr.cz

Manažer projektu - specialista pro CLLD
 Mgr. Hana Slováková, tel. 582 777 446 nebo 736 513 509, e-mail: hana.slovakova(at)crr.cz

Oddělení realizace

Vedoucí oddělení
Ing. Ondřej Kaplan, tel. 582 777 425 nebo 739 547 388, e-mail: ondrej.kaplan(at)crr.cz

Manažeři projektu
 Ing. Jiří Kašpar, tel. 582 777 424, e-mail: jiri.kaspar(at)crr.cz
Mgr. Zuzana Ludrovská, tel. 582 777 450, e-mail: zuzana.ludrovska(at)crr.cz
 Ing. Barbora Mečlová, tel. 582 777 423, e-mail: barbora.meclova(at)crr.cz
 Ing. Lucie Měsíčková, tel. 582 777 451, e-mail: lucie.mesickova(at)crr.cz
 Ing. Jitka Ondrušková, tel. 582 777 426 nebo 735 158 118, e-mail: jitka.ondruskova(at)crr.cz
Ing. Gabriela Součková, tel.: 582 777 455, e-mail: gabriela.souckova(at)crr.cz
Mgr. Nikola Spáčilová, tel. 582 777 457, e-mail: nikola.spacilova(at)crr.cz
 Ing. Eva Stloukalová, tel. 582 777 442, e-mail: eva.stloukalova(at)crr.cz
 Ing. Tereza Vlčková, tel.: 582 777 454, e-mail: tereza.vlckova(at)crr.cz

Manažer projektu - rozpočtář
 Ing. Miroslav Hrstka, tel. 582 777 456, e-mail: miroslav.hrstka(at)crr.cz

Administrátor monitorovacího systému
Ing. Kateřina Procházková, tel. 582 777 445 nebo 736 511 135, e-mail: katerina.prochazkova(at)crr.cz

Specialista na administraci veřejných zakázek
Mgr. Bc. Veronika Hikešová, tel. 731 604 727, e-mail: veronika.hikesova(at)crr.cz
Ing. Alena Řihošková, DiS., tel. 582 777 447 nebo 736 513 508, e-mail: alena rihoskova(at)crr.cz