Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚzemní odbor IROP pro Pardubický kraj

Oblast působnosti: Pardubický kraj
Adresa:
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
E-mail:
iroppardubicky(at)crr.cz
Mapa

Ředitelka odboru
Ing. Lenka Fodorová
tel. 466 026 843 nebo 736 511 137, e-mail: lenka.fodorova(at)crr.cz

Sekretariát
Bc. Kamila Hladiková - manažer podpory administrace
tel. 466 026 838 nebo 703 186 966, e-mail: kamila.hladikova(at)crr.cz

Kontaktní osoby pro IROP

Kontaktní osoby k výzvám IROP

V případě konzultace k projektovému záměru směřovanému do ITI Hradecko - Pardubické aglomerace mimo SC 2.4. (Vzdělávání) se obracejte na:
 Ing. Michaela Brožová, tel.: 499 420 602 nebo 735 157 809, e-mail: michaela.brozova(at)crr.cz, Územní odbor IROP pro Královéhradecký kraj
 

Specialista pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Mgr. Bc. Lenka Macková, tel. 466 026 847 nebo 703 484 782, e-mail: lenka.mackova(at)crr.cz

Specialista pro SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Ing. Naďa Vondroušová, tel. 466 026 846 nebo 735 157 810, e-mail: nada.vondrousova(at)crr.cz

Oddělení hodnocení

Vedoucí oddělení
Ing. Zuzana Horčičková, tel. 466 026 841 nebo 735 707 351, e-mail: zuzana.horcickova(at)crr.cz

Manažeři projektu
Ing. Martina Elichová, tel. 466 026 840, e-mail: martina.elichova(at)crr.cz
Ing. Mgr. Petr Hančar, tel. 466 026 839, e-mail: petr.hancar(at)crr.cz 
Ing. Petra Havranová, tel. 466 026 839, e-mail: petra.havranova(at)crr.cz
 Ing. Aneta Machačná, tel. 466 026 844, e-mail: aneta.machacna(at)crr.cz
Ing. Jakub Pokorný, tel. 466 026 842, e-mail: jakub.pokorny(at)crr.cz
Ing. Libuše Petrová, tel. 466 026 846, e-mail: libuse.petrova(at)crr.cz
Ing. Bára Šimková, tel. 466 026 842, e-mail: bara.simkova(at)crr.cz

Manažer projektu - zaměření na CLLD
Ing. Andrea Koblížková, tel. 466 026 836 nebo 703 186 967, e-mail: andrea.koblizkova(at)crr.cz

Oddělení realizace

Vedoucí oddělení
pozice aktuálně není obsazena

Manažeři projektu
Andrea Hebková, tel. 466 026 824, e-mail: andrea.hebkova(at)crr.cz
Mgr. Jakub Krátký, tel. 466 026 821, e-mail: jakub.kratky(at)crr.cz
Mgr. Bc. Lenka Macková, tel. 466 026 847 nebo 703 484 782, e-mail: lenka.mackova(at)crr.cz
Ing. Martina Němečková, tel. 466 026 837 nebo 703 484 783, e-mail: martina.nemeckova(at)crr.cz
Ing. Dobromila Nováková, tel. 466 026 848 nebo 703 484 781, e-mail: dobromila.novakova(at)crr.cz
Ing. Pavlína Polesná, tel. 466 026 848, e-mail: pavlina.polesna(at)crr.cz
Ing. Naďa Vondroušová, tel. 466 026 846 nebo 735 157 810, e-mail: nada.vondrousova(at)crr.cz

Projektový manažer - rozpočtář
Ing. Daniela Ježková, tel. 466 026 849 nebo 703 186 969, e-mail: daniela.jezkova(at)crr.cz

Administrátor monitorovacího systému
 Mgr. Lukáš Frolík, tel. 499 420 603 nebo 734 166 383, e-mail: lukas.frolik(at)crr.cz

Specialista na administraci veřejných zakázek
Ing. Lenka Godorožová, tel. 466 026 845 nebo 703 186 968, e-mail: lenka.godorozova(at)crr.cz
Ing. Jiří Pokorný, tel. 466 026 849 nebo 703 162 053, e-mail: jiri.pokorny(at)crr.cz
Mgr. Monika Všetečková, tel. 466 026 845 nebo 703 186 970, e-mail: monika.vseteckova(at)crr.cz