Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚzemní odbor IROP pro Středočeský kraj

Oblast působnosti: Středočeský kraj
Adresa:
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice
E-mail:
iropstredocesky(at)crr.cz
Mapa

Ředitelka odboru
Mgr. Dana Čechová
tel. 225 855 360, e-mail: dana.cechova(at)crr.cz

Sekretariát

 
Bc. Jan Tůma - manažer podpory administrace
tel. 225 855 365 nebo 736 511 138, e-mail: jan.tuma(at)crr.cz

Kontaktní osoby pro IROP

Kontaktní osoby k výzvám IROP

Specialista pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

  Ing. Zuzana Slabá, tel. 225 855 273, e-mail: zuzana.slaba(at)crr.cz

Specialista pro SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Mgr. Lucie Chládková, tel. 225 855 395 nebo 725 037 963, e-mail: lucie.chladkova(at)crr.cz

Oddělení hodnocení

Vedoucí oddělení
Ing. Kamil Jiránek, tel. 225 855 361 nebo 703 186 869, e-mail: kamil.jiranek(at)crr.cz

Manažeři projektu
Mgr. Radka Čuříková, tel. 225 855 359, e-mail: radka.curikova(at)crr.cz
Mgr. Lucie Chládková, tel. 225 855 395 nebo 725 037 963, e-mail: lucie.chladkova(at)crr.cz
 Ing. Fatima Skoko, tel. 225 855 363, e-mail: fatima.skoko(at)crr.cz
 Ing. Zuzana Slabá, tel. 225 855 273, e-mail: zuzana.slaba(at)crr.cz
Mgr. Kristina Dragounová, tel. 225 855 370, e-mail: kristina.dragounova(at)crr.cz
 Ing. Jan Hlaváč, tel. 225 855 272, e-mail: jan.hlavac(at)crr.cz

Metodik CLLD

Mgr. Michaela Majerová, tel. 225 855 369 nebo 736 527 892, e-mail: michaela.majerova(at)crr.cz

Oddělení realizace

Vedoucí oddělení
Mgr. Adéla Hájková, tel. 225 855 337 nebo 734 780 412, e-mail: adela.hajkova(at)crr.cz

Manažeři projektu
Ing. Jiří Dvořák, tel. 225 855 239, e-mail: jiri.dvorak(at)crr.cz
 Ing. Lucie Sedláčková, tel. 225 855 333, e-mail: lucie.sedlackova(at)crr.cz
 Ing. Barbora Šaldová, tel. 225 855 358, e-mail: barbora.saldova(at)crr.cz
Ing. Hana Masaříková, tel. 225 855 265, e-mail: hana.masarikova(at)crr.cz  
Ing. Markéta Bezuchová, tel. 225 855 331, e-mail: marketa.bezuchova(at)crr.cz  
Mgr. Martina Finková, tel. 225 855 372, e-mail: martina.finkova(at)crr.cz

Manažer projektu - rozpočtář
Ing. Jan Plešmíd, tel. 225 855 238, e-mail: jan.plesmid(at)crr.cz

Administrátor monitorovacího systému
 Mgr. Tomáš Rec, tel. 485 226 188 nebo 731 596 411, e-mail: tomas.rec(at)crr.cz

Specialista na administraci veřejných zakázek
Mgr. Pavel Kysilka, tel. 225 855 271 nebo 734 780 413, e-mail: pavel.kysilka(at)crr.cz
Mgr. Lukáš Dařílek, tel. 225 855 366 nebo 703 162 056, e-mail: lukas.darilek(at)crr.cz