Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚzemní odbor IROP pro Středočeský kraj

Oblast působnosti: Středočeský kraj
Adresa:
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice
E-mail:
iropstredocesky(at)crr.cz
Mapa

Ředitelka odboru
Mgr. Dana Čechová
tel. 225 855 360 nebo 731 604 806, e-mail: dana.cechova(at)crr.cz

Sekretariát

 
Bc. Jan Tůma - manažer podpory administrace
tel. 225 855 365 nebo 736 511 138, e-mail: jan.tuma(at)crr.cz

Kontaktní osoby pro IROP

Kontaktní osoby k výzvám IROP

Specialista pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

  Ing. Zuzana Viktorová, tel. 225 855 273, e-mail: zuzana.viktorova(at)crr.cz

Specialista pro SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Mgr. Lucie Chládková, tel. 225 855 395 nebo 725 037 963, e-mail: lucie.chladkova(at)crr.cz

Oddělení hodnocení

Vedoucí oddělení
Ing. Kamil Jiránek, tel. 225 855 361 nebo 703 186 869, e-mail: kamil.jiranek(at)crr.cz

Manažeři projektu
Mgr. David Červenka, tel. 225 855 415 nebo 734 411 575, e-mail: david.cervenka(at)crr.cz
Mgr. Kristina Dragounová, tel. 225 855 370 nebo 736 527 894, e-mail: kristina.dragounova(at)crr.cz
 Ing. Jan Hlaváč, tel. 225 855 272 nebo 736 527 892, e-mail: jan.hlavac(at)crr.cz
Mgr. Lucie Chládková, tel. 225 855 395 nebo 725 037 963, e-mail: lucie.chladkova(at)crr.cz
 Ing. Fatima Skoko, tel. 225 855 363 nebo 739 682 826, e-mail: fatima.skoko(at)crr.cz
 Ing. Zuzana Viktorová, tel. 225 855 273 nebo 725 793 622, e-mail: zuzana.viktorova(at)crr.cz

Manažer projektu - specialista pro CLLD
zastupuje Ing. Veronika Landová, tel. 485 226 168 nebo 606 542 617, e-mail: veronika.landova(at)crr.cz

Oddělení realizace

Vedoucí oddělení
Mgr. Adéla Hájková, tel. 225 855 337 nebo 734 780 412, e-mail: adela.hajkova(at)crr.cz

Manažeři projektu
Ing. Lucie Augustová, tel. 225 855 398 nebo 703 484 789, e-mail: lucie.augustova(at)crr.cz  
Ing. Markéta Bezuchová, tel. 225 855 331 nebo 703 484 788, e-mail: marketa.bezuchova(at)crr.cz 
Ing. Jiří Dvořák, tel. 225 855 239 nebo 703 484 773, e-mail: jiri.dvorak(at)crr.cz 
Ing. Lenka Drábová, tel. 225 855 416 nebo 735 707 354, e-mail: lenka.drabova(at)crr.cz
Mgr. Martina Finková, tel. 225 855 372 nebo 703 484 772, e-mail: martina.finkova(at)crr.cz 
Ing. Alena Křapová, tel. 225 855 364, e-mail: alena.krapova(at)crr.cz;
Ing. Veronika Koulová, tel. 225 855 402, e-mail: veronika.koulova(at)crr.cz
Mgr. Volodymyr Lar, tel. 225 855 340 nebo 703484786, e-mail: volodymyr.lar(at)crr.cz
 Ing. Lucie Sedláčková, tel. 225 855 333 nebo 736 511 140, e-mail: lucie.sedlackova(at)crr.cz
Ing. Alena Slačíková, tel. 225 855 359 nebo 703 484 787, e-mail: alena.slacikova(at)crr.cz
Ing. Ivana Vystrčilová, tel. 225 855 265 nebo 703 484 785, e-mail: ivana.vystrcilova(at)crr.cz

Manažer projektu - rozpočtář
Ing. Monika Tomiczková, tel. 703 186 965, e-mail: monika.tomiczkova(at)crr.cz

Administrátor monitorovacího systému
Ing. Alice Adámková, tel. 225 855 358 nebo703 484 780, e-mail: alice.adamkova(at)crr.cz  

Specialista na administraci veřejných zakázek
Mgr. Lukáš Dařílek, tel. 225 855 366 nebo 703 162 056, e-mail: lukas.darilek(at)crr.cz
Mgr. Pavel Kysilka, tel. 225 855 271 nebo 734 780 413, e-mail: pavel.kysilka(at)crr.cz