Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚzemní odbor IROP pro Ústecký kraj

Oblast působnosti: Ústecký kraj
Adresa:
Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail:
iropustecky(at)crr.cz
Mapa

Ředitel odboru
 Ing. Viktor Kruml
tel. 412 870 920 nebo 735 159 463, e-mail: viktor.kruml(at)crr.cz

Sekretariát
Bc. Lenka Štefflová - manažer podpory administrace
tel. 412 870 931 nebo 736 512 421, e-mail: lenka.stefflova(at)crr.cz

Kontaktní osoby pro IROP

Kontaktní osoby k výzvám IROP

Specialista pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
 Mgr. Miroslav Pokorný, tel. 412 870 940, e-mail: miroslav.pokorny(at)crr.cz

Specialista pro SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Ing. Marie Mráčková, tel. 412 870 936 nebo 736 512 419, e-mail: marie.mrackova(at)crr.cz

Oddělení hodnocení

Vedoucí oddělení
 Ing. Marie Mráčková, tel. 412 870 936 nebo 736 512 419, e-mail: marie.mrackova(at)crr.cz

Manažeři projektu
Mgr. Jan Adamčík, tel. 412 870 941, e-mail: jan.adamcik(at)crr.cz
Mgr. Anita Balcarová, tel. 412 870 934, e-mail: anita.balcarova(at)crr.cz
Mgr. Tomáš Dyntera, tel. 412 870 925, e-mail: tomas.dyntera(at)crr.cz
Ing. Lenka Holasová, tel. 412 870 944, e-mail: lenka.holasova(at)crr.cz
Ing. Michal Končal, tel. 412 870 946, e-mail: michal.koncal(at)crr.cz
Ing. Tereza Kubáková, tel. 412 870 945, e-mail: tereza.kubakova(at)crr.cz
Ing. Jakub Lali, tel. 412 870 933, e-mail: jakub.lali(at)crr.cz
Ing. Kateřina Měkotová, tel. 412 870 932, e-mail: katerina.mekotova(at)crr.cz
Mgr. Miroslav Pokorný, tel. 412 870 940, e-mail: miroslav.pokorny(at)crr.cz
Mgr. Ondřej Veselý, tel. 412 870 947, e-mail: ondrej.vesely(at)crr.cz

Manažer projektu - specialista pro CLLD
Ing. Ivan Palán, tel. 412 870 922 nebo 735 158 119, e-mail: ivan.palan(at)crr.cz - zastupuje: Ing. Marie Mráčková, tel. 412 870 936 nebo 736 512 419, e-mail: marie.mrackova(at)crr.cz  

Oddělení realizace

Vedoucí oddělení
 Ing. Jitka Zdvíhalová, tel. 412 870 921 nebo 735 707 357, e-mail: jitka.zdvihalova(at)crr.cz

Manažeři projektu

Mgr. Radomíra Dostálová, tel. 412 870 935, e-mail: radomira.dostalova(at)crr.cz
Mgr. Jakub Dubišar, tel. 412 870 942, e-mail: jakub.dubisar(at)crr.cz
Ing. Kateřina Fitz, tel. 412 870 950, e-mail: katerina.fitz(at)crr.cz
PhDr. Lenka Halásová, tel. 412 870 926, e-mail: lenka.halasova(at)crr.cz
Ing. Miroslav Chlumský, tel. 412 870 927, e-mail: miroslav.chlumsky(at)crr.cz
Mgr. Denisa Jansová, tel. 412 870 937, e-mail: denisa.jansova(at)crr.cz
Mgr. Jakub Kandl, tel. 412 870 924, e-mail: jakub.kandl(at)crr.cz
 Mgr. Jan Kostovič, tel. 412 870 930 nebo 703 162 055, e-mail: jan.kostovic(at)crr.cz
Ing. Jana Matějáková, tel. 412 870 943, e-mail: jana.matejakova(at)crr.cz
Ing. Karolína Nová, tel. 412 870 928, e-mail: karolina.nova(at)crr.cz
Ing. Martin Pohůnek, tel. 412 870 939, e-mail: martin.pohunek(at)crr.cz
Mgr. Ivana Vlasáková, tel. 412 870 948, e-mail: ivana.vlasakova(at)crr.cz

Projektový manažer - rozpočtář
Ing. Viola Kalousová,DiS., tel. 412 870 938 nebo 703 484 790, e-mail: viola.kalousova(at)crr.cz

Administrátor monitorovacího systému
Ing. Miloš Vejr, tel. 412 870 923 nebo 736 512 418, e-mail: milos.vejr(at)crr.cz

Specialista na administraci veřejných zakázek
 Ing. Markéta Vavrincová, tel. 412 870 929 nebo 736 512 420, e-mail: marketa.vavrincova(at)crr.cz