Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNapsali o nás

Zde uveřejňujeme články zmiňující Centrum a jeho činnost, a také je zde prostor pro doplnění vysvětlujících informací k již zveřejněným článkům.

Do školky bude nyní moci chodit až 140 dětí (Strakonický deník, 12. 3. 2018)

V sobotu 10. března byla v Radomyšli slavnostně otevřena přístavba mateřské školy. Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 28 milionů korun. Zastupitelé zadali tuto zakázku společnosti G-PROJECT, které se podařilo získat z evropských fondů 25 milionů korun. Slavnostního přestřižení pásky se ujala Naděžda Burešová, ředitelka odboru Centra pro regionální rozvoj České Republiky.

Doplnění ke zveřejněným zprávám

Bez riskování by se opravy školy nedočkali (MF DNES, 22.2.2018)

Vyjádření Centra:
Při nastavení podmínek administrace projektových žádostí bylo jasně deklarováno, že žadatelé nemusí čekat na vyjádření kontrolorů Centra k předkládaným záměrům veřejných zakázek. V tomto konkrétním případě navíc žadatel obdržel depeši se sdělením, že zakázku může realizovat a nemusí čekat na kontrolu ze strany Centra, protože závěry tohoto ověření (kontroly) jsou nezávazné, a veškerá odpovědnost za realizaci veřejné zakázky dle z. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je vždy na příjemci.  Pro lepší vyjasnění byly podmínky upraveny, je v kompetenci žadatelů realizovat veřejné zakázky za nejlepšího vědomí a svědomí, není třeba vyžádat si stanovisko kontrolorů Centra.
Rovněž není pravdou, že žadatel musel zbytečně čekat šestnáct měsíců. Žádost o podporu byla předložena 10. února 2017.