Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishProjekty Evropské územní spolupráce (Cíl 2)

Centrum pro regionální rozvoj České republiky realizuje tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (EÚS):

V tomto projektu budou realizována všechna opatření týkající se přípravy, realizace, monitorování a kontroly. Do toho jsou zahrnuty i personální náklady spolupracovníků podílejících se na správě programu, organizace a realizace pracovních setkání a zasedání a s tím související cestovní náklady. 

Název programu:

Interreg V-A Česká republika - Polsko
Název projektu:Aktivity JS Interreg V-A
Registrační číslo:CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000021
Oblast podpory (CZ):Výzva pro projekty technické pomoci - prioritní osa 5
Oblast podpory (PL)Nabór dla projektów pomocy technicznej - oś priorytetowa 5
Příspěvek společenství:601 318,90 EUR
Státní rozpočet:106 115,10 EUR
Veřejné finanční prostředky celkem:707 434,00 EUR
  
Název programu:

Interreg V-A Česká republika - Polsko
Název projektu:KAP Interreg V-A
Registrační číslo:CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000022
Oblast podpory (CZ):Výzva pro projekty technické pomoci - prioritní osa 5
Oblast podpory (PL)Nabór dla projektów pomocy technicznej - oś priorytetowa 5
Příspěvek společenství:110 661,50 EUR
Státní rozpočet:19 528,50 EUR
Veřejné finanční prostředky celkem:130 190,00 EUR
  
Název programu:

Interreg V-A Česká republika - Polsko
Název projektu:Kontrolní činnost Centrum - ČR-PR 2016-2018
Registrační číslo:CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000023
Oblast podpory (CZ):Výzva pro projekty technické pomoci - prioritní osa 5
Oblast podpory (PL): Nabór dla projektów pomocy technicznej - oś priorytetowa 5
Příspěvek společenství:717 523,63 EUR
Státní rozpočet:126 621,82 EUR
Veřejné finanční prostředky celkem:844 145,45 EUR
  
Název programu: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020


Název projektu:Technická pomoc - Centrum pro regionální rozvoj České republiky - kód 121 (Bavorsko)
Registrační číslo:005
Oblast podpory:Prioritní osa 5 - Technická pomoc
Příspěvek společenství:1 100 000 EUR
Státní rozpočet:194 117,65 EUR
Veřejné finanční prostředky celkem:1 294 117,65 EUR
 Popis projektu:
V tomto projektu budou realizována všechna opatření týkající se přípravy, realizace, monitorování a kontroly. Do toho jsou zahrnuty i personální náklady spolupracovníků podílejících se na správě programu, organizace a realizace pracovních setkání a zasedání a s tím související cestovní náklady.
 Cíl projektu:
Cílem projektu je efektivní a úspěšná realizace programu.
 Výsledky projektu:
Zajištění fungování projektu v rámci technické pomoci.
  
Název programu: Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020
Název projektu:Projekt TA Sasko Interreg V-A 2014 - 2020
Registrační číslo:nemá
Oblast podpory:Technická pomoc
Příspěvek společenství:1 000 000 EUR
Státní rozpočet:538 461 EUR
Veřejné finanční prostředky celkem:1 538 461 EUR

 Popis projektu:V tomto projektu budou v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Sasko realizována všechna opatření týkající se přípravy, realizace, monitorování a kontroly. Zahrnuty jsou také personální náklady spolupracovníků podílejících se na správě programu,organizace a realizace pracovních setkání a zasedání a s tím související cestovní náklady.
Cíl projektu:
Cílem projektu je zajištění chodu implementace programu a jeho úspěšná realizace.
Výsledky projektu: Zajištění fungování projektu TA Sasko Interreg V-A 2014 -2020.
  
Název programu: Interreg V-A Rakousko - Česká republika
 Název projektu:
 Zajištění FLC Rakousko-ČR a aktivity JS Rakousko
 Registrační číslo:
 ATCZ69
 Oblast podpory:
 Technická pomoc
 Příspěvek společenství: 882 479,43 EUR
 Státní rozpočet:
 155 731,67 EUR
 Veřejné finanční prostředky celkem:
 1 038 211,10 EUR
 Popis projektu:
Projekt na období 2016-2018 z části navazuje na předchozí projekt realizovaný v rámci TA Výkon kontroly dle č. 16 Nařízení (ES) č. 1080/2006 pro OPPS Cíl3 ČR - Rakousko - M00070 a zároveň zahrnuje náklady na činnosti potřebné k zajištění provozu JS Rakousko a jeho úkolů.
 Cíl projektu:
Cílem projektu je zajištění denního chodu implementace programu a fungování mezinárodního týmu společného sekretariátu, který podpoří instituce programu.
 Výsledky projektu:
Zajištění kvalitního fungování projektu JS Rakousko.