Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English



Odkazy

Seznam příjemců dotace

Slovníček pojmů

Kurs Kč/Eu

Kompetentní instituce

1. Evropská unie

Evropská unie

Instituce EU

Evropská komise 

Politiky EU 

Eurostat - statistiky EU

Evropská centrální banka

Evropská investiční banka

Euro

EUR-Lex - legislativa EU

Nový EUR-Lex - Úřední věstník

EBTP-Evropský podnikatelský konzultační panel

Úřad pro oficiální publikace EU

2. Informace o EU v České republice

Zastoupení Evropské komise v ČR

Evropské dokumentační středisko UK

Euroskop

Na Stopě - informační portál o vybraných oblastech legislativy EU

Parlamentní institut

ISAP - Informační systém pro aproximaci práva

Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Síť Enteprise Europe Network

3. Regionální rozvoj

Programy podpory MMR

Strukturální fondy

Územní plánování

Strategie reg. rozvoje ČR

Strategický plán hlavního města Prahy

Strategie rozvoje jednotlivých krajů ČR

Národní rozvojový plán (RDP) České republiky

Czech Tourism

Ústav územního rozvoje Brno

Euroregiony

Beskydy

Bílé Karpaty

Egrensis

Glacensis

Krušnohoří

Labe

Nisa

Pomoraví

Praděd

Silesia

Silva Nortica

Šumava-Bavorský les

Těšínské Slezsko

Regionální rozvojové agentury

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., Ústí nad Labem

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy, Olomouc

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., Stachy

ARR NISA - agentura regionálního rozvoje, spol. s. r. o., Liberec

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy, Brno

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., Plzeň

Centrum evropského projektování, Hradec Králové

Hospodářská rozvojová agentura Třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o., Třinec

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, Kladno

Regionální rozvojová agentura Jižní Čechy - RERA, a. s., České Budějovice

Regionální rozvojová agentura Vysočina, a.s , Jihlava

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Pardubice

Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou

4. Informace pro městské a obecní úřady

Informační systém o území

Institut regionálních informací

Deník veřejné správy

Svaz měst a obcí

Server státní správy

Časopis Veřejná správa

Program obnovy venkova

Zájmová sdružení měst a obcí České republiky

Časopis Obec a finance

5. Ministerstva a vláda ČR

Ministerstvo dopravy a spojů

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Úřad vlády ČR

6. Orgány státní správy

Ostatní ústřední orgány státní správy

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Národní bezpečnostní úřad

Ostatní orgány státní správy

Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR



Státní zemědělská a potravinářská inspekce



Ústřední komise pro ochranu zvířat



CENIA - česká informační agentura životního prostředí



Česká inspekce životního prostředí



Česká školní inspekce



Puncovní úřad



Česká správa sociálního zabezpečení



Státní ústav pro kontrolu léčiv



Státní veteriární správa ČR



Státní plavební správa



Úřad pro civilní letectví



Armáda České republiky



Policie České republiky



Hasičský záchranný sbor ČR

Krajské úřady

Jihočeský kraj



Jihomoravský kraj



Karlovarský kraj



Královehradecký kraj



Liberecký kraj



Moravskoslezský kraj



Olomoucký kraj



Pardubický kraj



Plzeňský kraj



Středočeský kraj



Ústecký kraj



Vysočina



Zlínský kraj



Praha

7. Podpora podnikání

Federace evropských zaměstnavatelů



Podpora podnikání v ČR



CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU



Českomoravská záruční a rozvojová banka



CzechInvest



Asociace pro poradenství v podnikání



Česká společnost pro jakost



Sdružení pro oceňování kvality



Centrum inovací a rozvoje



Czech Private Equity and Venture Capital Association



BusinessInfo.cz

Podpora exportu, prezentace ČR v zahraničí

Česká exportní banka



Správa českých center - stránky podpory exportu



Exportní garanční a pojišťovací společnost



Zahraniční výstavy, veletrhy, konference



PP Agency, s.r.o. - propagace českých firem a výrobků v zahraničí



Server Doingbusiness.cz - praktická internetová příručka o podnikání v ČR pro cizince

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Technologické centrum AV ČR - inovace a rozvoj podnikání

Asociace inovačního podnikání

MŠMT - programy výzkumu a vývoje

Hospodářské komory, svazy

Hospodářská komora České republiky

Světová síť HK

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Komora daňových poradců

Agrární komora

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Veřejné zakázky, tendry, nabídky spolupráce

Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Centrální adresa

Firemní informace

Obchodní rejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Rejstříky firem v Evropě

8. Nadace, neziskové organizace

Informační centrum nadací

Grantová agentura ČR

Open Society Fund Praha

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu

Nadace VIA

Nadace Partnerství

Nadace PRECIOSA

Nadace Sluníčko

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Plzeňská ekologická nadace

International Visegrad Fund

9. Vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání

Národní vzdělávací fond

České manažerské centrum

CERGE

10. Obecné informace

Telefonní seznam

Jízdní řády (vlak, bus, MHD)

Česká republika - obecné informace

Vyhledávání PSČ

Sbírka zákonů ČR

Celní sazebník

Kurzy devizového trhu ČNB