Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishPartnerství

Rok 2013

V roce 2013 Centrum pro regionální rozvoj ČR finančně podpořilo celkem 26 menších regionálních sportovních a turistických akcí, které přilákaly téměř osm tisíc účastníků! 

V roce 2013 bylo Centrum pro regionální rozvoj ČR partnerem prvního ročníku projektu Municipalita. Jedná se o dlouhodobý projekt zaměřený na zlepšení informovanosti a zapojování občanů do správy věcí veřejných na místní úrovni. První ročník byl pojatý jako soutěž pro střední školy, v prvním kole studenti zpracovávali test zaměřený na zákon o obcích a fungování místní demokracie, 21 nejlepších studentů se zúčastnilo finálového kola, které bylo složeno z  intenzivního cyklu přednášek a seminářů na téma místní samosprávy, korupce, místního rozvoje a  dotací a ze simulovaného jednání obecního zastupitelstva. Mezi přednášejícími byl i tajemník Centra pro regionální rozvoj Mgr. Vilém Řehák.

Rok 2012

V roce 2012 je Centrum pro regionální rozvoj ČR partnerem sedmého ročníku významného jazzového festivalu Bohemia Jazz Fest, který se koná v červenci v osmi městech České republiky.

V roce 2012 je Centrum pro regionální rozvoj ČR partnerem také šestého ročníku charitativního projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, který se celoročně věnuje dětem z dětských domovů po celé České republice formou taneční soutěže.

Rok 2011

V roce 2011 bylo Centrum pro regionální rozvoj ČR partnerem šestého ročníku významného jazzového festivalu Bohemia Jazz Fest, který se konal v červenci v sedmi městech České republiky.

Centrum pro regionální rozvoj ČR bylo také partnerem Velké letní soutěže v Týdeníku Rozhlas, která nesla název "Putování s Centrem pro regionální rozvoj". Soutěž probíhala čtrnáct týdnů od června do září, v každém díle byl představen jeden zajímavý projekt z každého kraje ČR, který byl spolufinancován z evropských strukturálních fondů a který administrovalo CRR ČR, a položena otázka týkající se tohoto projektu. Soutěž byla rozdělena do dvou částí po sedmi otázkách, celkem se zúčastnilo až neuvěřitelných 11 290 čtenářů. Otázky byly zveřejněny v Týdeníku Rozhlas od č. 26 do č. 39, vyhodnocení soutěže bylo zveřejněno v č. 45. Publikováno s laskavým svolením Týdeníku Rozhlas.