Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishOtevřená data

Přehled smluv, faktur a objednávek Centra (aktuální stav k 31. 8. 2017)

Archiv - přehled smluv, faktur a objednávek Centra (2016)

Archiv - přehled smluv, faktur a objednávek Centra 2015 (od 1.6.2015)

Archiv - přehled smluv, faktur a objednávek CRR 2015 (do 31.5.2015)

Rezortní interní protikorupční program

Přehled externího poradenství