Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishOtevřená data

Přehled smluv, faktur a objednávek (aktuální stav k 31.10.2017)

Přehled smluv, faktur a objednávek Centra (aktuální stav k 31.10.2017) dle Národního katalogu otevřených dat

Data pro Národní katalog otevřených dat odpovídají standardu DCAT-AP a používají jako oddělovač čárku. Běžnému zobrazení mohou činit potíže, doporučujeme proto otevírat přehled uvedený výše.

Archiv - přehled smluv, faktur a objednávek Centra (2016)

Archiv - přehled smluv, faktur a objednávek Centra (2016) dle Národního katalogu otevřených dat

Data pro Národní katalog otevřených dat odpovídají standardu DCAT-AP a používají jako oddělovač čárku. Běžnému zobrazení mohou činit potíže, doporučujeme proto otevírat přehled uvedený výše.

Archiv - přehled smluv, faktur a objednávek Centra 2015 (od 1.6.2015)

Archiv - přehled smluv, faktur a objednávek CRR 2015 (do 31.5.2015)

Rezortní interní protikorupční program

Přehled externího poradenství